Zdroj: Unsplash

Autorka textu: Doc. PaedDr. Katarína Hollá, PhD.

Riziká kyberšikanovania a sextingu a možnosti prevencie PDF