Zverejňujeme propozície medzinárodnej súťaže amatérskej filmovej tvorby Tatranský kamzík 2019.

TATRANSKÝ KAMZÍK 2019-SK

TATRANSKÝ KAMZÍK 2019-EN