Pozývame vás na vernisáž výstavy a slávnostné odovzdávanie ocenení celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2019, ktorá sa uskutoční vo výstavných priestoroch kasárne Trenčianskeho hradu.

Výstava bude pozostávať zo 154 najlepších diel od 114 najúspešnejších neprofesionálnych výtvarníkov prihlásených do 56. ročníka súťaže. Pred vernisážou bude rozborový seminár s porotcami súťaže a program bude obohatený o tvorivé dielne a komentovanú prehliadku Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne.