Úvod » Aktuality » Letný kurz zbormajstrov 2023

Letný kurz zbormajstrov 2023

Letný kurz zbormajstrov 2023 1920x1080 event
Pozvánka na odborné vzdelávanie pod vedením kvalifikovaných lektorov, určené zbormajstrom všetkých kategórií amatérskych speváckych zborov.

Národné osvetové centrum a Regionálne osvetové stredisko v Komárne pozývajú záujemcov na Letný kurz zbormajstrov, ktorý sa bude konať 10. – 14. júla 2023 v Komárne.

Letný kurz zbormajstrov 2023 (LKZ) je odborné vzdelávanie pod vedením kvalifikovaných lektorov, určené zbormajstrom všetkých kategórií amatérskych speváckych zborov (detských, mládežníckych a dospelých), začiatočníkom, mierne pokročilým i pokročilým.

Garantkou LKZ je prof. MgA. Blanka Juhaňáková, ArtD., a ďalšími lektormi sú: Darina Andučič-Tóthová, DiS. art., Mgr. Tatiana Kanišáková, PhD., Mgr. Katarína Kružíková a doc. Mgr. art. Pavol Tužinský, ArtD.

Kurz pozostáva z individuálnych a kolektívnych prednášok s lektormi, nácvikov skladieb, ktoré v závere kurzu odznejú na záverečnom koncerte v spolupráci s miešaným speváckym zborom Concordia, ktorého zbormajstrom je István Stubendek.

Účastnícky poplatok 100 € zahŕňa ubytovanie na 4 noci (penzión Litovel, www.penzionkomarno.sk),  stravovanie formou plnej penzie a kurzovné. 

Záverečný koncert bude 14. júla v Dôstojníckom pavilóne.

Limitovaný počet frekventantov je 20.

Viac informácií vám poskytnú organizátori vzdelávacieho podujatia:

Pavol Litauszki
metodik pre hudbu a spev, Regionálne osvetové stredisko v Komárne
035/ 760 3783
0911 204 031
pavol.litauszki@ros-komarno.sk
litauszki.osveta@gmail.com

Mgr. art. Michal Stahl
odborný pracovník pre hudbu a spev, Národné osvetové centrum, Bratislava
02/ 204 71 209
0905 483 836
michal.stahl@nocka.sk

Letný kurz zbormajstrov 2023 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Letný kurz zbormajstrov 2023

Ubytovanie a stravovanie: Penzión Litovel a Restaurant Litovel (jedna budova), Dunajské nábrežie 10, Komárno
Vzdelávacie lekcie: Základná umelecká škola, Letná 12, Komárno
Záverečný koncert: Dôstojnícky pavilón, Pevnostný Rad 142/1, Komárno

Tento článok bol zverejnený 8. 6. 2023 a naposledy aktualizovaný 20. 7. 2023.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.