V celoštátnej súťaži a prehliadke Divadlo a deti nastáva zmena. Už nebude súčasťou postupových súťaží a prehliadok, ktoré sú vyhlasované Národným osvetovým centrom, ale stane sa festivalom s názvom Divadlo a deti – celoštátny festival neprofesionálneho činoherného, bábkového, hudobného a pohybového divadla dospelých a mládežníckych divadelných súborov s inscenáciami pre deti.

Odborným garantom zostáva Národné osvetové centrum a organizačným garantom bude aj naďalej Mestské kultúrne stredisko v Rimavskej Sobote.

Obsah DaD ostáva zachovaný, na festivale budú účinkovať divadelné súbory v danej oblasti, ktoré sa budú prihlasovať priamo na tento festival. Súčasťou ostane aj vzdelávacia časť a sprievodný program, v ktorom môžu účinkovať hosťujúce profesionálne, ale aj neprofesionálne súbory zo Slovenska a zahraničia.