Úvod » Vzdelávanie » Občianske vzdelávanie » Podcasty: Participácia a kritické myslenie

Podcasty: Participácia a kritické myslenie

Národné osvetové centrum nahralo dva vzdelávacie podcasty, ktoré sa venujú téme participácie a problematike  kritického myslenia.

V prvom podcaste hovorí o participácii Martin Kuštek, ktorý dlhodobo pôsobí v oblasti vzdelávania a práce s mládežou. Zameriava sa na formy participácie a jej dôležitosť v čase pandémie a digitálnej transformácie. Zdôrazňuje význam neformálneho vzdelávania v škole a v organizáciách tretieho sektora, ktoré môžu naučiť mladých ľudí zručnosti pre 21. storočie. Význam participácie vidí v realizácii aktivít, ktoré učia mladých ľudí artikulovať svoje názory, tlmiť konflikty, kultivovať priestor na spoločenský dialóg, čeliť extrémizmu (najmä v online prostredí). V podcaste spomína aj príklady dobrej praxe a hovorí o cieľoch v oblasti participácie v stredoškolskom a vo vysokoškolskom prostredí.

O kritickom myslení sa s Ondrejom Schutzom – politológom, lektorom Akadémie kritického myslenia a riaditeľom Slovenskej debatnej asociácie rozpráva Adam Dobrota. Ondrej Schutz vysvetľuje, ako sa môžeme naučiť kriticky myslieť a ako sa bezpečne pohybovať na internete. Vďaka podcastu sa dozvieme o metodikách a spôsoboch, ako rozvíjať kritické myslenie, aké sú najčastejšie chyby, ktoré robíme pri prijímaní informácií, ako pracovať s argumentmi a faktmi, ako si vytvárať vlastné názory a vzdorovať extrémizmu.

 

Tento článok bol zverejnený 11. 12. 2020.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.