Metodické listy sú výňatkom zo zborníka skladieb pre začínajúce detské spevácke zbory Deti, poďte si zaspievať
Zostavila: Mgr. Eva Zacharová
Rok vydania: 2016
Náklad: 800 ks
Vydalo Národné osvetové centrum
V prípade záujmu si môžete zborník objednať na adrese: michal.stahl@nocka.sk.