Úvod » Vzdelávanie » Profesijné vzdelávanie » Participácia na primárnej prevencii látkových a nelátkových závislostí

Participácia na primárnej prevencii látkových a nelátkových závislostí

Participácia na primárnej prevencii látkových a nelátkových závislostí
Uskutočnilo sa podujatie v rámci vzdelávacieho programu zameraného na rozvoj odborných zručností pracovníkov sociálnej prevencie.

S cieľom inšpirovať a pomôcť praktickým realizátorom primárnej prevencie v aktivitách zameraných na tému látkových a tzv. nelátkových závislostí dňa 29. 7. 2021 NOC uskutočnilo v spolupráci s Pohronským osvetovým strediskom v Žiari nad Hronom prezenčné vzdelávanie. Išlo o vzdelávací program zameraný na rozvoj odborných zručností pracovníkov sociálnej prevencie pod názvom: Participácia na primárnej prevencii látkových a nelátkových závislostí.

Zúčastnilo sa na ňom 22 účastníkov (z rezortu kultúry, školstva, práce, sociálnych vecí a rodiny, zdravotníctva a vnútra a neziskových organizácií), ktorých spája priama práca s deťmi a mládežou v oblasti prevencie sociálnej patológie.

Lektorkami podujatia, ktorý prebiehal vo forme sociálnopsychologického výcviku, boli PhDr. Barbora Kuchárová, PhD., MBA, MPH., a doc. PhDr. Ingrid Hupková, PhD.

Tento článok bol zverejnený 3. 8. 2021.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.