Národné osvetové centrum a Ministerstvo kultúry SR pozývajú na odborné interaktívne vzdelávacie podujatie zamerané na zlepšenie prístupu ku kultúre pre osoby so zdravotným postihnutím a skvalitnenie procesu debariérizácie kultúrnych inštitúcií v pôsobnosti ministerstva kultúry. Podujatie sa uskutoční 3. októbra 2018 o 10.00 h v Národnom osvetovom centre, registrácia účastníkov od 9.00 hod.

Program