Mesto Banská Bystrica v spolupráci s Národným osvetovým centrom pozývajú spevácke zbory na 38. ročník Festivalu zborového spevu Viliama Figuša-Bystrého, ktorý sa uskutoční v dňoch 26. – 27. 10. 2018. Súčasťou festivalu bude aj súťaž miešaných zborov. Uzávierka prihlášok je do 8. 10. 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program

Propozície a prihláška pre nesúťažné zbory

Propozície a prihláška pre súťažné zbory