Predvýberová komisia celoštátneho kola postupovej súťaže CINEAMA 2020 v zložení doc. Anton Szomolányi, ArtD., Mgr. Ladislav Munk, PhDr. Zuzana Školudová a Mgr. art. Pavel Smejkal zasadla 20.8.2020 a spoločne zostavila oficiálny súťažný výber filmov, ktoré sa publiku predstavia na celoštátnom kole 25.-27. septembra 2020 v Bardejovských Kúpeľoch.

Finálny, takmer deväťhodinový súťažný program bude pozostávať z 94 titulov a zastúpené v ňom budú hrané, dokumentárne, reportážne a animované filmy a tiež videoklipy, experimenty a minútové filmy neprofesionálnych autoriek a autorov v troch vekových kategóriách: do 16 rokov, od 16 do 21 rokov a nad 21 rokov.

CINEAMA2020_oficialny_sutazny_vyber