Národné osvetové centrum pozýva na dvojdňový seminár Prevencia vybraných sociálnopatologických javov. Odborný seminár sa uskutoční 4. a 5. októbra v Považskej Bystrici. Vzhľadom na limitovaný počet účastníkov, záväznú prihlášku pošlite najneskôr do 24. septembra 2018 na e-mailovú adresu: ingrid.hupkova@nocka.sk.