Úvod » Aktuality » Novinky AMFO 2023

Novinky AMFO 2023

výzva na prihlasovanie sa od januára 2023
Financovanie, odporúčaná téma, aktualizácia súťažných kategórií a iné novinky súťaže AMFO na rok 2023.

Financovanie

Prvého mája nadobudla účinnosť novela zákona o kultúrno-osvetovej činnosti, ktorá Národnému osvetovému centru dopĺňa povinnosť postupové súťaže a prehliadky (teda aj AMFO) nielen vyhlasovať, garantovať, koordinovať, ale aj financovať. Veríme, že táto zmena pomôže posilniť AMFO nielen na celoštátnej a krajskej úrovni, ale hlavne na tej základnej – regionálnej, ktorá je prvým stretnutím účastníkov a účastníčok s našou AMFO komunitou, súťažou a vzdelávaním.

Odporúčaná téma AMFO 2023: IDENTITA

AMFO je výnimočné v rôznorodosti fotografií, ktoré každoročne prináša. Umožňuje nám vidieť svet z pohľadu detí, dospelých aj starších, z rôznych komunít, ale aj z individuálneho vnútorného prežívania. Téma IDENTITA na to nadväzuje a motivuje hlbšie skúmať autentickosť a rozmanitosť AMFO účastníkov a účastníčok.

Rovnako ako po minulé roky téma nie je povinná a nie je jej prisudzovaná žiadna váha v rámci hodnotenia a postupu do vyšších kôl súťaže AMFO. Tematický výber fotografií do katalógu a na výstavu robí kurátor alebo kurátorka, pričom vyberá zo všetkých prihlásených (nahraných digitálnych) fotografií bez ohľadu na postup v súťaži. Preto je dôležité do prihlášky nahrať digitálne fotografie v dobrej kvalite a zároveň s totožným názvom ako v prihláške.

AMFO 2022 - Workshop Instantná identita, Autorka - Jarka Vyhnalová, Na fotke - Lena Adamčáková
AMFO 2022 – Workshop Instantná identita
autorka: Jarka Vyhnalová,
na fotke: Lena Adamčáková

Aktualizácia súťažných kategórií A, B

AMFO 2022 - Adam Soufeljil - 7965312965
AMFO 2022 – Adam Soufeljil – 7965312965

Čiernobiele a farebné fotografie budú v AMFO odteraz prítomné s väčšou mierou slobody – bez ohraničenia kategóriami. Na základe tejto zmeny sa prirodzene vytvoril priestor na dvojice fotografií či diptychy, ktoré sú už dlho súčasťou AMFO, no doposiaľ sa im nedostalo ich zaslúženej pozornosti. Aktualizáciou kategórií sa vyzdvihnú samostatné fotografie – kategória A, diptych – kategória B, ktorý bude pre mnohých prípravou a medzikrokom k lepšiemu uchopeniu kategórie C – cykly a seriály.
Kategória experiment ostáva nezmenená a ponúka priestor na odvážne vykročenia a rozsiahlejšie fotoprojekty.

„Každá kniha má dve strany a je nám prirodzené vnímať aj tvoriť vo dvojici. V dvojici dokážeme rozvíjať aj svoj vizuálny nápad, prepájať kontext a začať na širšej ploche vizuálne rozprávať.
Vytvorenie kategórie diptych je výborným nápadom a zároveň podnetom na ďalšie premýšľanie v komplexnejších sériách.“ – Lenka Lukačovičová, predsedkyňa poroty AMFO 2022

„Myslím si, že nová kategória ,diptychov‘ prináša do súťaže ďalší rozmer, ktorý môže rozvíjať naše schopnosti vnímať nielen samotnú krásu a kvality jednotlivej fotky, ale aj jej súhru a súzvuk s druhou fotkou a ich vzájomnú harmóniu.“ – Peter Orvoš, účastník AMFO 2022

Sociálne siete

Nadšenie pre fotografiu dlhodobo šírime aj na sociálnych sieťach vo FB skupine AMFO, ktorej cieľom je prepájať širokú komunitu fotonadšencov a informovať o aktualitách súťaže AMFO. V rámci osvety o novej kategórii diptych a odporúčanej téme identita tu bude v nasledujúcom období o nich pribúdať mnoho príspevkov, fotografických inšpirácií či aktivít.

AMFO 2022 - Vanda Vámošová - Strážca, Asfaltové krídla
AMFO 2022 – Vanda Vámošová – Strážca, Asfaltové krídla

AMFO nájdete už aj na Instagrame IG, kde budeme postupne prezentovať fototvorbu našich účastníčok a účastníkov.

Viac informácií o súťaži nájdete v propozíciách.

Text: Lenka Adamčáková
Foto: Jarka Vyhnalová, Adam Soufeljil, Vanda Vámošová

Tento článok bol zverejnený 18. 11. 2022.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.