Úvod » Neprofesionálne umenie » Fotografia » 43. Národní soutěž fotografie

43. Národní soutěž fotografie

AMFO 2023 Sprievodná výstava - 43. Národní soutěž fotografie - článok
Kolekcia víťazných fotografií Národní soutěže fotografie, nám ponúka to najlepšie z českej amatérskej fotografie za uplynulý rok a je súčasťou našej dlhodobej zahraničnej spolupráce s NIPOS - Artama Praha.

Kolekcia víťazných fotografií Národní soutěže fotografie, ponúka to najlepšie z českej amatérskej fotografie za uplynulý rok a je súčasťou dlhodobej zahraničnej spolupráce Národného osvetového centra s NIPOS – Artama Praha.

V úvodníku k loňskému katalogu jsem krátce vysvětloval důvody, proč se soutěž po dlouhých letech vrátila zpět do Olomouce. Dnes mi dovolte, abych trochu nostalgicky zavzpomínal na dobu, kdy soutěž ve Vlastivědném muzeu byla. Pokud pominu rok 1974 pak to je období mezi léty 1978 a 1993 tedy od 5 do 13 ročníku soutěže.  Bylo to období života v socialismu a období krátce po „sametové revoluci“. Je tedy jasné, že společenské změny se promítly i do fotografického dění a zasáhly i Národní soutěž amatérské fotografie. Zatím co 5 až 10 ročník soutěže spadá do období kdy Svaz českých fotografů, jako součást „Národní fronty“ plně využíval „vymožeností socialismu“ a byl organizací, která byla dotována a měla sekretariáty i na úrovni krajů a kdy fotokluby pod hlavičkou velkých podniků rozvíjely svou činnost.  Od 12 ročníku bylo vše jinak. Ubylo státních peněz, fotokluby se musely samy o sebe postarat, a když k tomu připočteme změnu nálady ve společnosti po roce 1989 je jasné, že i Národní soutěž se změnila. Do 11. ročníku byla soutěž třístupňová. Fotografie postupovaly z okresních kol přes krajská  do celostátního, které se konalo jednou za dva roky. Od roku 1992  začala být soutěž pouze jednokolová a bylo rozhodnuto, že se bude konat každý rok.

Zatím co  v roce 1978, díky fungujícím sekretariátům, porota hodnotila na příklad 1878 fotografií a soutěžilo 15 fotoklubů a ještě v roce 1988 soutěžilo 569 fotografů a 22 fotoklubů s 1695 snímky, po roce 1989 se počty řádově snížily. Ve 14. ročníku v  roce 1994 soutěžilo jen 56 fotografů a porota hodnotila 380 snímků. V posledních létech se soutěže účastní do 200 fotografů  s  cca. 900 fotografiemi. Ne určitě se nedá z těchto počtů odvodit kvalita fotografií v určité době, ale ukazuje to jak se společenské dění promítá i do nálad fotografické obce.

Co je však nejdůležitější, je skutečnost, že za jakýchkoliv podmínek soutěž bez přerušení vydržela 53 let. Což svědčí o její potřebnosti. Zvláště dnes, kdy za přispění techniky, je „fotografem“ skoro každý občan. Je třeba mimo jiné hovořit  i o fotografické gramotnosti, která má zajistit používání obrazu k vyjádření o objektu, stavu, situaci k zapamatování svědectví, k zachycení prožitku, pocitu. Do popředí tedy stále více vystupuje osobní přínos fotografa, jeho vidění okolního světa. A o tom nás tato soutěž přesvědčuje.

Ocenit je třeba zapojení mladých fotografů. Zdárně se uskutečnilo předkolo Národní soutěže. V obou kategoriích do 21 let soutěžilo 98 fotografů. V kategorii J 16 poslali 287 fotografií a v kategorii J 21 228 fotografií.

Potěšitelná je skutečnost, že letos, stejně jako v předcházejících ročnících, se do soutěže zapojili fotografové z celé republiky. Při procházení jejich seznamu se člověk poučí o zeměpisu. Soutěžící jsou z Jeseníku, Ostravy, Litovle, Hradce Králové, Prahy, Turnova až po Rumburk. A nejedná se jen o velká města, ale i o na příklad Horní Lažany, Čakovu, Jasennou nebo Výravu. Stejně tak je potěšující zhruba stejný zájem dívek a chlapců, i žen a mužů. Svědčí to o tom, že název Národní této soutěži po právu náleží.

Je zajímavé, že vždy v určitém období mají v oceněných fotografiích převahu stejná jména. Tak jak se v minulosti na předních místech umisťoval na příklad František Dostál, Jan Anděl, Radek Lepka nebo Pavla Vrbová, tak v současnosti se opakují jména Eva Stanovská, Kateřina Göttlichová, Bedřich Sebara, Ivan Vikár, Jaroslav Lelek, nebo Ján Záhornacký. O tom, že je to v současnosti oprávněné, porotu znovu přesvědčili. Vždyť vtipný snímek Tajemství galerie K. Göttlichové, černobílé fotografie Pavla Kláska Dvojice, či na současnou situaci reagující snímky Doba roušková P. Ulricha, stejně jako další oceněné fotografie, určitě patří k těm nejlepším, co jsme v této soutěži viděli.

Stále je nutné si připomínat, že jsou i věci, ve kterých se můžeme zlepšovat. Rozhodně je to úkol přispívat k dalšímu zvyšování fotografické vyspělosti co nejširšího kolektivu fotografů..

Zlepšit spolupráci s kolektivy. Již po několikáté opakuji, že zastoupení fotoklubů neodpovídá jejich aktivitám. Stále je v soutěži málo „živých“ fotografií, které zachycují lidi při jejich denních činnostech. Jako bychom se báli reportážní fotografie. Musíme více zdůrazňovat i úkol fotografie zachycovat současnost pro budoucnost.

Jsem přesvědčen, že letošní ročník Národní soutěže fotografie je velmi dobrým impulsem pro další posun jak v zájmu o soutěž, tak především o zvýšení náročnosti na kvalitu fotografií.

Autor textu: Milan Sedláček, odborný pracovník foto, NIPOS-ARTAMA
Viac info: www.fotonarodni.cz

AMFO 2023 Sprievodná výstava - 43. Národní soutěž fotografie

Tento článok bol zverejnený 18. 10. 2023.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.