Úvod » Aktuality » Vizuálna identita AMFO

Vizuálna identita AMFO

AMFO 2023 Sprievodné výstavy Vizuálna identita AMFO
Za svojich 51 ročníkov zažila súťaž amatérskej fotografickej tvorby AMFO mnoho vizuálnych premien.

AMFO je najstaršou a najprestížnejšou súťažou amatérskej fotografickej tvorby a zároveň vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku. Za svojich 51 ročníkov zažila mnoho vizuálnych premien, z ktorých sa len niektoré zapísali do pamäti verejnosti viac než vizuály vytvorené grafikom Robertom Brožom.

Robert Brož sa narodil neďaleko Prahy a v roku 1951 sa s rodinou presťahoval do Martina. V rokoch 1954 až 1958 študoval na Škole umeleckého priemyslu v Bratislave. Po skončení štúdia pôsobil v rokoch 1962 až 1992 vo vydavateľstve Osveta v Martine, kde vďaka nemu získalo AMFO 1970 prvý ucelený vizuál s jednoduchou geometriou vychádzajúcou z uzávierok fotoaparátu. V podobnom štýle, no vždy s inou typografiou a fontom pokračoval až do 16. ročníka celoslovenského AMFO 1986.

Vo vizuálnom balíčku pre tieto ročníky boli: plagát, diplom, pozvánka, katalóg, pričom výber z nich môžete vidieť na výstave ako reprinty. Treba však podotknúť, že mnohé z vystavených diel tým oberáme o ich pôvodnú podobu, či už iným formátom, alebo absenciou hĺbkotlače.

„Kvalita vizuálnej komunikácie AMFO z dielne Róberta Broža ma inšpirovala k snahe prinavrátiť súťaži jej jednoducho zapamätateľný vizuálny štýl, no aktualizovať ho tak, aby zaujal aj mladšie publikum. Pre tento zámer som nadviazala spoluprácu s Ateliérom IDENTITA na VŠVU pod vedením Stanislava Stankociho, vďaka ktorému sme oslovili viaceré začínajúce autorky, ktoré vytvárajú vizuálne identity [1] súťaží vyhlasovaných Národným osvetovým centrom,“ vysvetľuje Lenka Adamčáková, odborná pracovníčka pre fotografickú tvorbu v NOC.

Linda Šilar Pavelková vyštudovala vizuálnu komunikáciu na VŠVU v Bratislave, kde sa v rámci diplomovej práce pod vedením prof. Stankociho začala venovať histórii vizuality postupovej súťaže AMFO. Cieľom novej vizuálnej identity AMFO bolo zabezpečiť zjednotenie komunikácie a rozpoznateľnosť AMFO naprieč všetkými stupňami súťaže – od regionálnych cez krajské až po celoštátne kolo.

Pavelková sa vo svojom poňatí AMFO posúva od Brožovej geometrickej hry analógového strieborného bodu k súčasnému digitálnemu pixelu, ako to sama opisuje v diplomovej práci: „Kruh a štvorec. Tieto kontrasty sú kľúčovým prvkom v spracovaní novej vizuálnej identity. V súčasnosti všetko prechádza procesom pixelácie. Vzniká štvorcová sieť ako základ akéhokoľvek obrazu.“

Farby všetkých súčasných vizuálov AMFO vychádzajú z tabuľky ColorCheckera, ktorý slúži fotografom na zjednotenie a kalibrovanie farebnosti na fotografiách.

Variácie pixelových ikoniek vychádzajúcich z každoročnej odporúčanej témy (AMFO 2023 – IDENTITA – rôznorodé fotoaparáty, AMFO 2022 – PAMÄŤ – pamäťové úložiská) nás sprevádzajú od regionálneho až po celoštátne kolo, pričom Pavelková využíva gradovanie postupnosti súťaže na základe funkcie zoomu. Vďaka tomu vznikajú v regionálnych kolách geometrické farebné abstrakcie, ktoré sa vo vyšších kolách stávajú čoraz čitateľnejšími, pričom v celoštátnom kole sa stretávajú viaceré vizuálne prvky symbolizujúce každoročné stretnutie našej rôznorodej fotokomunity.

Text: Lenka Adamčáková

AMFO 2023 Sprievodné výstavy Vizuálna identita AMFO

[1] VIZUÁLNA IDENTITA je všetko to, čo v súvislosti so značkou alebo podujatím vieme vnímať očami, napríklad logo, font písma, farby a všetky ostatné vizuálne prvky, ktoré dokopy vytvárajú jeho komplexný obraz. https://www.nocka.sk/prve-kroky-ku-kvalitnej-vizualnej-komunikacii-prezentacia/

Tento článok bol zverejnený 26. 10. 2023.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.