Publikácia Národné osvetové centrum a vzdelávanie 2007 – 2018 sumarizuje a mapuje široké a rozmanité spektrum vzdelávacích aktivít. Podobné prehľady umožňujú širšej, ale aj odbornej verejnosti získať komplexnejší obraz
o aktivitách a činnostiach inštitúcie, o stanovených prioritách, ako aj o realizovaných projektoch s dôrazom na hlavné ciele a poslanie Národného osvetového centra.

Publikácia PDF