Úvod » Aktuality » Lúčime sa s naším dlhoročným spolupracovníkom Mišom Kováčom Adamovom

Lúčime sa s naším dlhoročným spolupracovníkom Mišom Kováčom Adamovom

Michal Kováč Adamov
Lúčime sa s naším dlhoročným spolupracovníkom Mišom Kováčom Adamovom (1930 - 2023) – nestorom a jednou z najvýznamnejších postáv ochotníckeho divadelníctva na Slovensku.

Lúčime sa s naším dlhoročným spolupracovníkom Mišom Kováčom Adamovom (* 24. 5. 1930 Zlaté Moravce – † 21. 5. 2023 Martin) – kultúrnym a literárnym historikom, bibliografom, muzeológom, teatrológom a dramatikom, historikom, teoretikom a kritikom bábkového divadla, nestorom a významnou postavou ochotníckeho divadelníctva na Slovensku.

Študoval slovenčinu, literárnu vedu a folkloristiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave a KU v Prahe (1951 – 1956), knihovníctvo na FiF UK (1960 – 1962) a muzeológiu na Filozofickej fakulte Univerzity J. E. Purkyňu v Brne (1970 – 1971). Celý svoj profesionálny život pôsobil v Matici slovenskej v Martine (1956 – 1990): začínal ako pracovník bibliografického oddelenia, potom bol riaditeľom Pamätníka slovenskej literatúry (1966 – 1971) a pracovníkom Literárneho múzea (1971 – 1990), v 80. rokoch pracoval na oddelení výtvarných a scénografických zbierok.

Počas normalizácie bol od roku 1971 postihovaný a mal zákaz publikovať, vtedy pod rodovým priezviskom písal pre detské a bábkové divadlo, po uvoľnení publikačných obmedzení písal historicko-dokumentárne hry. Venoval sa aj rekonštruovaniu zabudnutých ľudových hier. Po roku 1989 bol námestníkom ministra kultúry (1990 – 1992) a správcom Matice slovenskej v Martine (1993 – 1994).

Prednášal literárnu muzeológiu ako hosťujúci docent na univerzite v Brne (1971 – 1999). 

Celý jeho život bol spätý s ochotníckym divadlom. Významne sa zaslúžil o formovanie a reflexiu slovenského ochotníckeho a ľudového divadla. V Martine pôsobil ako dramaturg i režisér v ochotníckych súboroch a významne sa pričinil o obnovu prehliadok slovenských ochotníckych súborov – Scénická žatva (1966) a Slovesná jar (1967). Od roku 1966 bol šéfredaktorom Festivalového denníka Scénickej žatvy, pôsobil aj ako lektor a posudzovateľ na ďalších ochotníckych divadelných prehliadkach (Palárikova Raková, Gorazdov Močenok a i.), člen porôt turčianskych regionálnych divadelných súťaží.

Bol autorom scenárov scénografických výstav (Bábkarská scénografia, Jozef Ciller, Divadelná fotografia Filipa Lašuta). Od roku 1966 publikoval kritiky a profily ochotníckych i profesionálnych bábkových divadiel a články o detskom divadle v časopisoch Javisko a Československý loutkář, v časopise Slovenské divadlo uverejnil významnú štúdiu Marginálie k dejinám bábkového divadla (1979). Je autorom teatrologických prác Jozef Ciller – scénograf (1980), Bábkarská tvorba (1984), Slovenská ochotnícka scénografia (1986), Gorazdov Močenok (1998), Dozrievanie kresťanského divadla (2011), Dokumentácia dejín divadla (2011).

Divadelnej muzeológii a dokumentácii sa venoval v práci Poznávajme dejiny ochotníckeho divadla (1993), v časopise Javisko (1/2016 – 3/2016) vychádzala na pokračovanie jeho štúdia DDD – Dokladáme divadelné dejiny, metodická pomôcka k dokumentácii a prezentácii amatérskeho divadla na Slovensku.

Patril k spoluzakladateľom festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok, kde bol tiež viacročným členom poroty a lektorom seminárov.

Minulý rok sme ho veľmi radi privítali ako hosťa v slávnostnom galaprograme Stokrát siali, stokrát žali na Scénickej žatve 100 v Národnom dome v Martine. Na festivale tiež pokrstil knihu Festival festivalov o histórii Scénickej žatvy, do ktorej prispel svojimi spomienkami. Knihu autorsky spracovali Jakub Molnár, Martina Mašlárová a kol. a vydalo ju Národné osvetové centrum pri príležitosti 100. výročia festivalu.

Národné osvetové centrum v rámci projektu Oral history zaznamenalo jeho spomienky, ktoré  nájdete na YouTube kanáli NOC. V úryvkoch z rozprávania Michala Kováča Adamova sa dozviete o jeho prvých krokoch na divadelných doskách, o zrode Scénickej žatvy, o jeho kľúčových spolupracovníkoch, o vzácnych hosťovačkách zo západného bloku, ale aj o dôležitosti dokumentácie a divadelnej muzeológie.

Tento článok bol zverejnený 23. 5. 2023 a naposledy aktualizovaný 7. 8. 2023.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.