Úvod » Vzdelávanie » Stránka 26

Vzdelávanie

Otvorené – ústretové – prístupné

Národné osvetové centrum a Ministerstvo kultúry SR pozývajú na odborné interaktívne vzdelávacie podujatie zamerané na zlepšenie prístupu ku kultúre pre osoby so zdravotným postihnutím a skvalitnenie procesu debariérizácie kultúrnych inštitúcií

Čítať viac »

Odborný seminár o sociálnej prevencii

Národné osvetové centrum pozýva na dvojdňový seminár Prevencia vybraných sociálnopatologických javov. Odborný seminár sa uskutoční 4. a 5. októbra v Považskej Bystrici. Vzhľadom na limitovaný počet účastníkov, záväznú prihlášku pošlite

Čítať viac »
NOC: Radosť z tvorivosti

Metodické materiály

Metodické listy 2019 2019-Muzikoterapia u detí s PAS 2018 2018-01 – Hudba v detskom divadle 2017 2017-04 – Harmónia a inštrumentácia ľudovej piesne pre dychovú hudbu 2017-03 – Poďme si

Čítať viac »

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.