Michal Hladký: Úlohy a možnosti kultúrneho a kreatívneho priemyslu v rozvoji lokality

Zvukový záznam:

Prezentácia (PDF)