Národné osvetové centrum, ktoré je z poverenia MK SR vyhlasovateľom a odborným garantom celoštátnych postupových súťaží v oblasti folklóru a folklorizmu, si vás touto cestou dovoľuje informovať, že z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie bude Celoštátna postupová súťaž a prehliadka choreografií folklórnych súborov a tanečných zoskupení Jazykom tanca presunutá na rok 2021.

Informácie o prihlasovaní a termínoch postupových kôl na rok 2021 budú poskytnuté v najbližšom období.

Veríme, že folklórne súbory a tanečné zoskupenia, ktoré nám prinášajú hodnotné umelecké zážitky a stretnutia so živým odkazom tradičnej ľudovej kultúry, budú mať možnosť svoje diela prezentovať v plnej kvalite v budúcom roku.