V dňoch 5. a 6. augusta 2020 odborná porota hodnotila výtvarné práce, ktoré do celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2020 postúpili z ôsmich krajských súťaží.
Do celoštátneho kola súťaže bolo prihlásených 349 diel od 194 autorov. Odborná porota odporučila vystaviť 143 diel od 101 autorov. Navrhla udeliť 1 hlavnú cenu, 12 cien a 23 čestných uznaní.

Výtvarné spektrum 2020 – výsledky