Napriek zvláštnosti tohto „bezfestivalového“ obdobia sme radi, že sa s novou choreografickou a režijnou tvorbou v oblasti hudobno-tanečného kultúrneho dedičstva tento rok  predsa len stretneme! Odborná porota i diváci si budú môcť pozrieť vaše choreografie a programy na Celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke choreografií folklórnych súborov a tanečných zoskupení Jazykom tanca 13. – 15. novembra 2020 v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Víťazi dostanú priestor aj na nasledujúcom ročníku Folklórneho festivalu Východná.

Pozor, prihlasovanie do kola v Bratislavskom kraji potrvá už len do 30. júna 2020! 

https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/jazykom-tanca/

Zostrih Celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky choreografií folklórnych kolektívov Tancuj, tancuj 2017:

Súťaž sa koná každé tri roky a jej terajší názov je Jazykom tanca.