Začiatkom júla poskytneme literárnej tvorbe dva mesiace tvorivého nepokoja. Až do konca leta môžu debutanti, ale aj celoživotní neprofesionálni spisovatelia, spisovateľky, básnici, poetky a textári piesní, zasielať svoje diela do súťaže, ktorá už mnohým pomohla v tvorivom rozlete. Blíži sa otvorenie súťažnej časti 27. ročníka celoštátnej literárnej súťaže prózy, poézie a textov piesní pod názvom Literárny Zvolen 2020.

Nová literatúra, ktorej veríme

Cieľom organizátorov súťaže je podpora nových, dosiaľ nečítaných autorov, možno budúcich osobností slovenskej literatúry. Oceneným tvorcom v piatich súťažných kategóriách bude od jesene do ďalšieho leta venovať veľkú pozornosť množstvo podporovateľov a propagátorov ich tvorby tak, aby mohli debutovať a prihovoriť sa svojim čitateľom.

Literárny Zvolen je pravidelné stretnutie s novou literatúrou. Vždy prináša nové posolstvá a stráni sa dopytu po vysokých predajných číslach. Poskytuje pevné základy a vyvažuje búrlivé vody vydavateľských pascí, v ktorých už uviazol nejeden autor, ktorému  chýbala rozvaha a dostatok počiatočnej reflexie.

V spolupráci s Národným osvetovým centrom, Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a s podporou mesta Zvolen, je spoluorganizátorom súťaže Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene.

Stretneme sa v knižnici

Práve cez police knižníc dnes dokáže preniknúť literatúra prakticky ku každému. Zdroje knižničného bohatstva totiž nie sú odkázané na kúpyschopnosť čitateľov, práve naopak.

Zvolenskú knižnicu evidovali Štúrovci už v roku 1837, kedy jej venovali aj prvý rozsiahly slovenský knižný dar.

Dnes, o 183 rokov neskôr, krajská knižnica koordinuje a poradensky usmerňuje päť regionálnych knižníc v Banskobystrickom samosprávnom kraji, avšak nemenej dôležité je, že plní funkciu regionálnej knižnice v územnom obvode okresov Zvolen, Detva a Krupina (spolu 43 obecných knižníc). Knižnica je gestorom nielen regionálnych ale aj celoslovenských kultúrno-vzdelávacích aktivít.

Mesto Zvolen už mnohokrát zamiešalo karty našej národnej histórie. Z historických prameňov sa dodnes dozvedáme mnohé skromne komunikované posolstvá, či informácie o tom, že aj pokojná sila má veľkú váhu.

Na sklonku babieho leta, sa vo Zvolene môžeme všetci stretnúť a spoločne rozpliesť nitky vlákien nových poznaní, ktoré nám výsledky súťaže Literárny Zvolen prinesú.