Úvod » Súťaže a prehliadky » Hviezdoslavov Kubín » Hviezdoslavov Kubín 2022

Hviezdoslavov Kubín 2022

NOC: Radosť z tvorivosti
Celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadla poézie detí, mládeže a dospelých 68. Hviezdoslavov Kubín 2022 sa uskutoční 22. –25. júna v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne.

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadla poézie detí, mládeže a dospelých 68. Hviezdoslavov Kubín 2022 sa uskutoční 22. –25. júna v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne. Vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže je Národné osvetové centrum.

Harmonogram postupových súťaží:

Celoštátne kolo 68. Hviezdoslavovho Kubína 2022

Miesto konania: Dolný Kubín

Dátum konania: 22. – 25. jún 2022

Vyhlasovateľ a odborný garant: Národné osvetové centrum

Zodpovedná osoba: Mgr. art. Renata Jurčová

Kontakt: renata.jurcova@nocka.sk, 02/204 71 249

Organizačný garant: Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

Zodpovedná osoba: Naďa Dudášová

Kontakt: riaditel@msksdk.sk, 043 / 586 22 69

Tento článok bol zverejnený 11. 1. 2022 a naposledy aktualizovaný 21. 4. 2022.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.