Hviezdoslavov Kubín 2018 – výsledky 1.kategória

Hviezdoslavov Kubín 2018 – výsledky 2.kategória

Hviezdoslavov Kubín 2018 – výsledky 3.kategória

Hviezdoslavov Kubín 2018 – výsledky 4.kategória

Hviezdoslavov Kubín 2018 – výsledky 5.kategória