Úvod » Súťaže a prehliadky » Hviezdoslavov Kubín » Hodnotiaca správa Hviezdoslavov Kubín 2020

Hodnotiaca správa Hviezdoslavov Kubín 2020

Stupeň súťaže: celoštátna
Názov podujatia:  66. Hviezdoslavov Kubín 2020
Termín a miesto konania: 11. – 13. 12. 2020 v online priestore
Meno a priezvisko osoby, ktorá vypĺňa správu: Mgr. art. Matej Struhár

 

66. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese a divadiel poézie Hviezdoslavov Kubín sa konal netradične, online formou. Mal prezentačný charakter a predstavili sa v ňom formou záznamu najlepší recitátori a recitátorky a divadlá poézie zo Slovenska. Kategórie I – III boli zrušené.

Hodnotenia jednotlivcov a divadiel poézie mali na starosti dve odborné poroty. Recitátorov a recitátorky IV. a V. kat. v prednese poézie a prózy hodnotila porota v zložení – Jaroslava Čajková, Soňa Pariláková, Martina Koval, Anna Hajduková a Richard Veselý. Divadlá poézie hodnotila porota v zložení – Peter Janků, Katarína Hitzingerová, Alena Lelková, Ján Mikuš, Peter Weinciller. Pretože celoštátne kolo malo prezentačný charakter, neboli víťazi ani porazení. Napriek tomu prebiehalo hodnotenie ich výkonov a konfrontácia s odbornými porotami cez platformu Zoom.

66. ročník HK ponúkol v programe celkom 32 recitátoriek a recitátorov vo IV. a v V. kategórii a 7 divadiel poézie, z toho 6 v detskej kategórii,1 v kategórii mládeže a dospelých. Celkový počet videní programu na sociálnej sieti Facebook a na Youtube kanáli Hviezdoslavov Kubín dosiahol viac ako 20 000.

Neoficiálna cena diváka, založená na hlasovaní o najlepších interpretov a interpretky prednesu a divadiel poézie, prebiehala počas prvých dvoch dní. Výsledky boli znovu odvysielané na tretí deň prehliadky.

Cenu diváka získali:
IV. kat. poézia – Anna Pipáková (Humenné)
IV. kat. próza – Marko Fehérpataky (Poltár)
V. kat. – Lukáš Frankovič (Spišská Nová Ves)
div. poézie – DRK SVETLÝ TIEŇ ZA ČIAROU (Partizánske)

Napriek všetkým komplikáciám a nariadeniam obmedzujúcim podujatia sa podarilo zorganizovať aspoň prezentáciu toho najlepšieho, čo sa v umeleckom prednese v roku 2019-2020 urodilo. Verím, že toto vo svete ojedinelé umenie sa čoskoro vráti na dosky a do priamej konfrontácie s divákom.

 

Mgr. art Matej Struhár
odborný pracovník pre umelecký prednes a divadlo poézie

Tento článok bol zverejnený 15. 2. 2021 a naposledy aktualizovaný 20. 1. 2023.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.