Zoznam členov poradného zboru:
1. Mgr. art. Jozef Baláž
2. Mgr. art. Michal Bróska
3. Mgr. Vladimír Dianiška
4. Mgr. art. Adam Hudec
5. Mgr. art. Lukáš Kollár
6. Jozef Kozár
7. David Krajčí, DiS. art.
8. Mgr. art. Matej Krella
9. MgA. Roman Maďar
10. Peter Schürger
11. Vratislav Skaličan, DiS. art.
12. Ing. Pavel Špaček
13. Anna Zbínová