Úvod » Aktuality » Dedina roka 2019

Dedina roka 2019

Slovenská agentúra životného prostredia vyhlásila s partnermi, medzi ktorých patrí aj Národné osvetové centrum, jubilejný 10. ročník súťaže Dedina roka. Cieľom súťaže je preveriť úspešnosť fungovania Programu obnovy dediny na Slovensku. Zároveň má povzbudiť obyvateľov k aktívnej účasti na rozvoji svojho domova, zdôrazniť tradície a rozmanitosť kultúry a krajiny vidieckych regiónov, priblížiť snahy obnovy slovenských dedín európskej úrovni a upevniť postavenie vidieka v politike a spoločnosti.

Hlavnou myšlienkou je zachovanie tváre a duše dediny. Súťaž umožňuje zúčastneným obciam prezentovať celú škálu aktivít, ktoré sa na vidieku odohrávajú, a upozorniť na to, že vidiecky priestor je podstatnou a nezanedbateľnou súčasťou územia Slovenska. Zúčastniť sa na súťaži môže každá obec SR bez štatútu mesta, ktorá dokáže prezentovať vynikajúce a príkladné aktivity a iniciatívy uskutočnené v procese obnovy dediny a v zmysle princípov udržateľného rozvoja vidieka.

Okrem titulu Dedina roka, 2. a 3. miesta môžu byť v súťaži udelené ocenenia podľa oblastí hodnotenia: Dedina ako partner, Dedina ako hospodár, Dedina ako maľovaná, Dedina ako klenotnica, Dedina ako pospolitosť, Dedina ako hostiteľ, Dedina ako záhrada. Národná hodnotiaca komisia súťaže Dedina roka 2019 môže zvážiť udelenie mimoriadneho ocenenia za pozoruhodné výsledky.

Podrobnejšie informácie o súťaži vrátane podmienok a pravidiel súťaže, termínov a prihlášky obce do súťaže Dedina roka 2019 sú zverejnené na oficiálnom webovom sídle Programu obnovy dediny www.obnovadediny.sk. Impulz na prihlásenie do súťaže môže dať obci ktorýkoľvek obyvateľ Slovenska. Uzávierka prihlášok je 30. apríla 2019. Víťaz súťaže získa okrem prestížneho titulu Dedina roka 2019 aj možnosť reprezentovať SR v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny.

Tento článok bol zverejnený 12. 3. 2019 a naposledy aktualizovaný 11. 4. 2019.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.