Úvod » Neprofesionálne umenie » Folklór a folklórizmus » Projekt „Folklór – duša Slovenska“ prináša podporu folklórnych aktivít za 1,5 milióna eur

Projekt „Folklór – duša Slovenska“ prináša podporu folklórnych aktivít za 1,5 milióna eur

Slovenský folklór dostane výrazný impulz. Projekt s názvom „Folklór – duša Slovenska“ prinesie podporu aktivít v oblasti tradičnej slovenskej kultúry v celkovej sume 1,5 milióna eur. O túto podporu sa môžu do 25. marca tohto roku uchádzať profesionálne i neprofesionálne folklórne telesá, ale aj individuálni ľudoví umelci. Výzvu na predkladanie žiadostí dnes vyhlásil Fond na podporu umenia v spolupráci s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.
Profesionálne i neprofesionálne súbory sa môžu uchádzať o podporu do 60-tisíc eur, pričom ich povinné spolufinancovanie predstavuje 5 percent. Prostriedky môžu využiť na pokrytie nákladov na vytvorenie nového predstavenia, nákup krojových kostýmov, vydanie CD, ale aj napríklad na cestovné náklady či výrobu príslušných propagačných materiálov. Individuálni umelci môžu žiadať o štipendium vo výške viac ako 5000 eur pri novom naštudovaní diela z oblasti tradičnej kultúry alebo pri tvorbe umeleckoremeselných výrobkov. Všetky projekty sa musia uskutočniť od 1. júna 2019 do 30. mája 2020 a rozhodovať o nich budú príslušné odborné komisie.

Podrobné informácie pre žiadateľov nájdu záujemcovia na stránke Fondu na podporu umenia

Tento článok bol zverejnený 28. 2. 2019 a naposledy aktualizovaný 12. 3. 2019.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.