Pre detské spevácke zbory pripravujeme zborník skladieb „Belo Felix deťom“. Malou ukážkou je táto partitúra skladby „Čo by bolo, keby bolo…“.

Čo by bolo, keby bolo – partitúra