Úvod » Súťaže a prehliadky » Belopotockého Mikuláš » Chceš sa stať divadelným režisérom a dramaturgom?

Chceš sa stať divadelným režisérom a dramaturgom?

NOC: Radosť z tvorivosti
Prihlás sa na dvojročný akreditovaný kurz zameraný na tvorbu divadelnej inscenácie.

V Národnom osvetovom centre sme pripravili 2-ročné systematické vzdelávanie zamerané na tvorbu divadelnej inscenácie. Kurz je určený vedúcim divadelných súborov, režisérom, dramaturgom, hercom, učiteľom ZUŠ, ale aj študentom a pedagógom divadelných odborov stredných a vysokých umeleckých škôl, študentom pedagogických škôl so zameraním na umenie a odborným pracovníkom kultúrnych stredísk starším ako 18 rokov.

Obsahom vzdelávania budú praktické kurzy z oblasti divadelnej réžie, dramaturgie a herectva, ale aj teoretické prednášky z oblasti divadelnej scénografie, kostýmovej tvorby, scénickej hudby, divadelného manažmentu a tiež z teórie a dejín divadla. Celkovo je naplánovaných 280 hodín praktického i teoretického štúdia v kombinovanej forme prezenčného a dištančného vzdelávania.

Súčasťou budú aj návštevy divadelných predstavení amatérskych i profesionálnych divadiel.

Praktickým výstupom bude javiskový projekt inšpirovaný najzaujímavejšími udalosťami z dejín Slovenského národného divadla, ukončený slávnostným udeľovaním certifikátov o absolvovaní kurzu.

Vzdelávanie budú viesť skúsení odborníci z oblasti profesionálneho a amatérskeho divadla.

Vzhľadom na veľký záujem sme naplnili hneď dva takéto kurzy, pričom v každom sa bude školiť 21 frekventantov.

  1. kurz pod vedením divadelného režiséra a pedagóga Jozefa Krasulu, divadelného dramaturga a dramatika Petra Pavlaca a divadelného režiséra Patrika Lančariča otvoríme viacdňovým prezenčným stretnutím v Bratislave počas 3. ročníka multižánrového festivalu TVOR•BA.
  2. kurz budú viesť: dramatik a scenárista Karol D. Horváth, divadelný režisér Dušan Vicen a divadelný dramaturg a dramatik Michal Ditte. Otvoríme ho koncom roka 2022.

V roku 2024 a 2025 máme v pláne otvoriť ďalšie dva takéto kurzy.

Vzdelávanie je akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Odborným garantom je divadelný režisér, pedagóg a prezident Slovenského strediska Medzinárodnej asociácie amatérskeho divadla AITA/IATA Mgr. Jozef Krasula, ArtD. Za dramaturgickú a organizačnú zložku zodpovedá odborná pracovníčka NOC pre divadlo Mgr. art. Lucia Lasičková.

 

Tento článok bol zverejnený 10. 11. 2021 a naposledy aktualizovaný 20. 4. 2022.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.