Úvod » Aktuality » Srdečne blahoželáme k 80. narodeninám nášho dlhoročného kolegu Vladimíra Blaha!

Srdečne blahoželáme k 80. narodeninám nášho dlhoročného kolegu Vladimíra Blaha!

Vladimír Blaho
Vladimír Blaho (*1943 Bratislava), kultúrny pracovník, operný kritik a publicista, bol dlhoročným pracovníkom Národného osvetového centra.

Vladimír Blaho (*1943 Bratislava), kultúrny pracovník, operný kritik a publicista, uznávaný znalec opery a problematiky zborového spevu na Slovensku, bol dlhoročným pracovníkom Národného osvetového centra.

Pochádzal zo známej skalickej rodiny Blahovcov, odkiaľ pramení aj jeho celoživotný blízky vzťah k umeniu, k činohre, literatúre, filmu, predovšetkým však k opere. Jeho starým otcom bol lekár, politik hlasista Dr. Pavel Blaho, strýkom operný spevák, prvý slovenský tenorista Dr. Janko Blaho a bratom operný historik a kritik Jaroslav Blaho. Hoci po ukončení stredoškolského štúdia nemohol pre „nevhodný pôvod“ hneď nastúpiť na vysokoškolské štúdium a dva roky pracoval ako robotník v bratislavskej Gumonke, potom vyštudoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského odbor slovenčina – španielčina.

Bol odborným pracovníkom pre výskum umeleckého publika vo Výskumnom ústave kultúry a verejnej mienky v Bratislave, kde sa venoval empirickému výskumu divadla, realizoval prieskumy divadelného publika a kultúrnych záujmov (Postavenie ochotníckeho divadla na Slovensku, Návštevnosť oblastných činoherných divadiel, Vnímanie divadelného predstavenia), pracoval na odbore osvety na ministerstve kultúry ako odborný pracovník pre estetickú výchovu a záujmovú umeleckú činnosť, viedol Kabinet estetickej výchovy pri Osvetovom ústave v Bratislave a v rokoch 1991 – 2003 bol odborným pracovníkom pre zborový spev v Národnom osvetovom centre. V NOC sa venoval metodickému usmerňovaniu amatérskeho zborového spevu na Slovensku, organizoval prehliadky (Mládež spieva) a vzdelávacie podujatia, bol členom porôt na súťažiach, bol iniciátorom a organizátorom Festivalu slovenskej zborovej tvorby v Bratislave (1996, 1999). Je držiteľom Pocty generálneho riaditeľa Národného osvetového centra a Medaily D. G. Licharda, udeľovanej Národným osvetovým centrom.

V Národnom osvetovom centre vyšla jeho práca Ako rozumieť opere (1991), bol zostavovateľom bulletinov Estetická výchova, od roku 1995 autorsky prispieval do Kultúrnohistorického kalendára, ktorý vydávalo NOC, a v rokoch 2004 – 2006 bol jeho zostavovateľom.

Od začiatku 70. rokov minulého storočia sa venoval opernej kritike, písal operné recenzie, odborné štúdie, operné medailóny. Prispieval do denníkov, do odborných časopisov (Hudobný život, Javisko, Slovenské divadlo), je autorom hesiel do Encyklopédie dramatických umení Slovenska. Dlhé roky je aktívnym externým prispievateľom portálu Opera Slovakia. V Divadelnom ústave vyšla jeho kniha Viva la Bohème, príbeh jednej opery (2019), dokončil a doplnil chýbajúce časti poslednej nedopísanej knihy Ladislava Čavojského Verdi a Wagner na slovenských operných javiskách, napísal kapitolu Opera 1956 – 1971 do Dejín slovenského divadla II. (2020).

Všetko najlepšie a veľa zdravia želajú pracovníci Národného osvetového centra

Tento článok bol zverejnený 26. 10. 2023.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.