Úvod » Vydavateľská činnosť » Publikácie » Belo Felix: Voláme vás!

Belo Felix: Voláme vás!

Belo Felix: Voláme vás!
Národné osvetové centrum vydalo zbierku kompozícií piesní pre detské spevácke zbory.

V období od 70. rokov 20. storočia až po súčasnosť vznikali kompozície piesní pre detské spevácke zbory obsiahnuté v zbierke piesní Voláme vás!. Národné osvetové centrum vydalo kompletnú zbierku týchto kompozícií. Zbierka zahŕňa 48 skladieb, z ktorých každá obsahuje klavírny sprievod s akordickými značkami pre zbormajstrov (klaviristov), ktorí uprednostňujú tvorbu vlastného sprievodu. Všetky skladby sú komponované zásadne na texty rôznych slovenských a českých autorov (Edo Drienko, Mária Ďuríčková, Daniel Hevier, Milan Rúfus, Jiří Žáček a ďalší). Zbierka obsahuje skladby s rôznymi úrovňami náročnosti, od jednohlasu, cez dvojhlas až po zložitejší päťhlas. Niektoré skladby sú obohatené aj o ďalšie hudobné nástroje, napr. triangel, rolničky, kazoo, flautu aj o využitie schopností členov speváckeho telesa prostredníctvom tlesku, recitácie, rozhovoru prípadne malého „divadelného predstavenia“.

Zostavil: prof. Belo Felix, PhD.

Editor: Mgr. art. Michal Stahl

Návrh obálky a grafické spracovanie publikácie:  Mgr. art. Katarína Cermanová

Vydalo Národné osvetové centrum

V prípade záujmu objednávajte u odborného pracovníka pre hudbu a spev NOC: michal.stahl@nocka.sk

Tento článok bol zverejnený 28. 10. 2022.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.