Úvod » Neprofesionálne umenie » Folklór a folklórizmus » Nositelia tradícií 2015 – tlačová správa

Nositelia tradícií 2015 – tlačová správa

Nemecká poetka a historička Ricarda Huch tvrdila, že tradícia neznamená uchovávať popol, ale odovzdávať plameň. Prenesené do oblasti tradičnej kultúry a scénického folklorizmu – nositeľmi „folklórneho“ plameňa sú členovia stoviek aktívnych folklórnych kolektívov na Slovensku. Akýmsi pomyselným zúročením ich práce a činnosti je každé tri roky aj celoštátna súťaž a prehliadka folklórnych skupín, ktorá sa už niekoľko desiatok rokov realizuje práve pod príznačným názvom Nositelia tradícií. V sobotu a v nedeľu 3. – 4. 10. 2015 tie najlepšie folklórne skupiny z celého Slovenska privítala obec Dolná Súča, ležiaca v malebnom venci okolitých hôr, s dominujúcim vápencovým Krásinom, majestátne sa vypínajúcim nad obcou, bohatá na kultúrny život a tradície. Hlavnými organizátormi boli vyhlasovateľ a garant súťaže Národné osvetové centrum v Bratislave, Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne a obec Dolná Súča. Záštitu nad podujatím prevzal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška.

Popoludnie plné ľudových zvykov, tanca, spevu a hudby otvorila Ing. Mgr. Žaneta Matúšová poverená riadením Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne a starosta obce Dolná Súča Rudolf Pleva.

Po zvučke a predstavení poroty desať najlepších folklórnych skupín takmer zo všetkých samosprávnych krajov Slovenska ukázalo, čo dokázalo…

Po skončení súťaže a prehliadky „zasadla“ porota za rozhodovací stôl a účinkujúci si „upratali“ svoje kroje, rekvizity, ktorých bolo neúrekom…

Sobotňajší večer pre všetkých účastníkov prehliadky vrátane poroty a hostí patril pravej ľudovej zábave, tak ako to bývalo kedysi, so šikovnými „vodcami“ – lektormi tanca Katarínou Babčákovou a Andrejom Kotlárikom, pričom samozrejme nechýbala pozbieraná trojčlenná partia muzikantov „z piatich dedín“ v zložení: Michal Filip, Peter Obuch, Ján Tej. Ku škole tanca sa pridali aj skúsení pedagógovia Agáta Krausová a Slavomír Ondejka.

Pred polnocou bol „povinný“ rozchod do Domova mládeže v Trenčíne, kde nastal oddych, spánok, pretože na druhý deň všetkých čakal dlhý nedeľný seminár, či koncert v rímskokatolíckom kostole v Dolnej Súči, čo bol prípad FSk Javorníček z Hvozdnice. A, samozrejme, netrpezlivo očakávané vyhlásenie výsledkov s galaprogramom, ktorý svojou návštevou okrem tých, ktorí prišli už v sobotu, poctil občan Dolnej Súče a zároveň aj kontrolór TSK Ing. Richard Horváth a najpovolanejšia osoba, ktorá prevzala záštitu nad týmto podujatím, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška.

 

Jaroslava Kohútová

 

Tento článok bol zverejnený 16. 9. 2018 a naposledy aktualizovaný 20. 1. 2023.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.