Preskočiť na obsah
Kultúrno historický kalendár

Nový zákon o kultúrno-osvetovej činnosti

Zákon 189/2015Od 1. septembra 2015 platí nový zákon o kultúrno-osvetovej činnosti. Zákon, ktorý prijala Národná rada SR 1. júla a následne ho podpísal prezident SR, upravuje kultúrno-osvetovú činnosť a jej vykonávanie; zriaďovanie, zakladanie, zlučovanie, zrušovanie a postavenie kultúrno-osvetových zariadení; pôsobnosť orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti; evidenciu v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti.

Znenie zákona [PDF]

Metodický pokyn a formulár k Evidencii v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti, vedenej Národným osvetovým centrom:

Metodický pokyn [PDF]
Formulár na stiahnutie [ODT]

Premiéra portálu www.slovakiana.sk

SlovakianaKultúrne dedičstvo Slovenska na jednom mieste – to je výsledok digitalizačných projektov rezortu kultúry, ktoré budú verejnosti sprístupnené na portáli www.slovakiana.sk. Slávnostná prezentácia portálu, ktorý má v databáze  než milión zdigitalizovaných objektov, sa uskutočnila vo štvrtok 26. 11. 2015 v priestoroch Národného osvetového centra za účasti ministra kultúry Mareka Maďariča. Na www.slovakiana.sk sú zdigitalizované knihy, časopisy, staré písomnosti, fotografie, rukopisy, súkromné predmety a korešpondencie významných osobností, obrazy, sochy, zbierky galérii a múzeí, ľudové piesne, filmy, kroje, mapy, virtuálne prehliadky kultúrnych pamiatok, ale aj informácie o ľudových tradíciách, kultúre a histórii Slovenska.

Slávnostný večer Hlas k rodákom

Hlas k rodákom - slávnostný večerNárodné osvetové centrum pozýva na slávnostný večer venovaný 200. výročiu narodenia veľkej osobnosti slovenského národa Ľudovíta Štúra – politika, filozofa, historika, jazykovedca, spisovateľa, básnika, publicistu, redaktora a pedagóga. V programe pri príležitosti Roku Ľudovíta Štúra účinkujú Dušan Jamrich, František Kovár, Štefan Bučko, Ján Gallovič a ďalší. Podujatie sa uskutoční 30.11.2015 o 19.00 h v bratislavskom  V-klube na Námestí SNP 12.

Téma nie je retro!

Národné osvetové centrum a Gemersko - malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote pripravili tri workshopy autorskej literárnej tvorby pod spoločným názvom: TÉMA NIE JE RETRO! vol. 1. Podujatie sa uskutoční 27. - 29. 11. 2015 v zariadení DeaRei na Teplom vrchu. Lektormi sú Michal Habaj (poézia), Silvester Lavrík (próza) a Michaela Zakuťanská (dramatická tvorba). Pre účastníkov je zabezpečené ubytovanie a stravovanie. V sobotu 28. 11. o 19:00 vystúpia aj najlepší slovenskí stand-up komici s programom HLODOMOR.
Plagát

V Košiciach súťažilo 11 speváckych zborov

Jedenásť speváckych zborov súťažilo na 2. ročníku celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky speváckych zborov v Košiciach. Ich výkony posudzovala odborná porota pod vedením prof. MgA. Blanky Juhaňákovej.
Viac

Ako vzniká divadlo poézie

Ktorý z nás nezatúžil po sile a slobodnom lete orla? Ktorá z nás nesnívala o obdive a zvečnení v básni? Tvorivý seminár a dielňa zamerané na interpretáciu štúrovskej poézie vstúpia do procesu tvorby divadla poézie s viacerými lektormi z viacerých umeleckých rovín – interpretačnej, režijnej, zvukovo-hudobnej, výtvarnej i pohybovej. Národné osvetové centrum pripravuje tvorivý víkend divadla poézie v dňoch 27. – 29. 11. 2015 na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Preskúmajme spoločne klasické verše a modernú obraznosť štúrovských básnikov, hľadajme v nich city a ideály mladých ľudí minulosti aj dneška a vytvorme z nich súčasnú poetickú výpoveď.
viac
prihláška [ODT]

Seminár - Prevencia vybraných sociálnopatologických javov

Národné osvetové centrum – oddelenie vzdelávania organizuje odborný seminár
pre vybraných riadiacich a metodických pracovníkov regionálnych osvetových stredísk a kultúrnych centier, predovšetkým stredoslovenského a východoslovenského regiónu. Podujatie je pripravené v spolupráci s Gemersko-malohontským osvetovým strediskom.
Program

AMFO 2015

amfo 2015Národné osvetové centrum je už vyše štyridsať rokov vyhlasovateľom, usporiadateľom a odborným garantom celoštátnej postupovej súťaže a výstavy AMFO.
Vernisáž výstavy: 6. 11. 2015
Tvorivé dielne: 6. – 8. 11. 2015
Trvanie výstavy: 6. – 30. 11. 2015
Miesto konania: Synagóga, Levice
plagát
zoznam vystavujúcich

NOC ponúka možnosť zlepšiť si kvalifikáciu

VzdelávanieNárodné osvetové centrum ponúka záujemcom predovšetkým z radov pracovníkov kultúrnych zariadení, samosprávy v oblasti kultúry ale aj študentom možnosť zvýšiť si kvalifikáciu prostredníctvom absolvovania akreditovaného kurzu animácie kultúrnych aktivít. Študijný plán dištančného kurzu, ktorý sa uskutoční v marci až júni 2015, je rozdelený na tri moduly: Miestna a regionálna kultúra, Manažment a marketing v kultúre, Animácia v oblasti kultúry. Spoluorganizátorom je Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom. Bližšie informácie na chomova@nocka.sk alebo telefonicky na 0918 817 129. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do konca februára 2015 na adrese osveta@osvetaziar.sk, tel: 045/ 6781301, fax: 045/ 6781311.

pozvánka
organizačné pokyny