Preskočiť na obsah
Kultúrno historický kalendár

NOC ponúka možnosť zlepšiť si kvalifikáciu

VzdelávanieNárodné osvetové centrum ponúka záujemcom predovšetkým z radov pracovníkov kultúrnych zariadení, samosprávy v oblasti kultúry ale aj študentom možnosť zvýšiť si kvalifikáciu prostredníctvom absolvovania akreditovaného kurzu animácie kultúrnych aktivít. Študijný plán dištančného kurzu, ktorý sa uskutoční v marci až júni 2015, je rozdelený na tri moduly: Miestna a regionálna kultúra, Manažment a marketing v kultúre, Animácia v oblasti kultúry. Spoluorganizátorom je Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom. Bližšie informácie na chomova@nocka.sk alebo telefonicky na 0918 817 129. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do konca februára 2015 na adrese osveta@osvetaziar.sk, tel: 045/ 6781301, fax: 045/ 6781311.

pozvánka
organizačné pokyny

Umenie na hlave

Od 27. februára ponúka Dom umenia/Kunsthalle Bratislava  novú výstavu Umenie na hlave/Poľské súčasné umenie. Výstava súčasného poľského vizuálneho umenia, ktorú pre KHB pripravilo Múzeum moderného umenia vo Varšave, v kurátorskej koncepcii Sebastiana Cichockého, predstaví  vyše päťdesiat autorov. Poľské aktuálne umenie u nás v tomto rozsahu dosiaľ nikdy nebolo predstavené. Výstava Umenie na hlave je prvým rozsiahlym medzinárodným podujatím Domu umenia/Kunsthalle Bratislava. Výstava potrvá do 28. júna 2015.
Viac
www.kunsthallebratislava.sk

AMFO 2014 – repríza výstavy v NOC

Výstava ocenených a vybraných fotografií z celoštátnej postupovej súťaže AMFO 2014 sa po novembrovej premiére v Synagóge v Leviciach premiestnila do Bratislavy. V administratívnych priestoroch Národného osvetového centra na Námestí SNP 12 je sprístupnená do konca marca. Záujemcovia si môžu pozrieť viac než dvesto fotografií autorov troch vekových skupín. Vstup na výstavu je zdarma. Výstavu možno navštíviť denne od 8.00 do 17.00. Po 17.00 h a cez víkend treba návštevu nahlásiť vopred u PhDr. Zuzany Školudovej: zuzana.skoludova@nocka.sk, 02/ 204 71 245.

Rady pre záujemcov o peniaze z eurofondov

EurofondyViac peňazí na kultúru tak skoro nebude. Východiskom pre kultúrne a osvetové inštitúcie je však financovanie aktivít prostredníctvom zdrojov z externých štrukturálnych a investičných fondov a tiež z programu Európa pre občanov. Informácie o tom, koľko peňazí a v ktorých oblastiach, môžu kultúrne a osvetové inštitúcie získať, prináša decembrové číslo Národnej osvety. Novým záujemcom o predplatné časopisu na nasledujúci rok, ktorí si časopis objednajú a predplatia v priebehu januára, pošleme aj posledné číslo z roku 2014, v ktorom sú všetky potrebné informácie.

Slovenská kronika 2014 pozná víťazov

Oceniť uchovávanie nehmotného kultúrno-spoločenského dedičstva formou tvorby kroník, monografií obcí a miest. Taký bol cieľ súťaže Slovenská kronika 2014, ktorú vyhlásilo Národné osvetové centrum spolu so Slovenským národným archívom, Etnografickým múzeom Martin a Združením miest a obcí Slovenska.
Slávnostné udeľovanie cien sa konalo v stredu 26. novembra 2014 v priestoroch Slovenského národného múzea v Martine.
Výsledky