Preskočiť na obsah
Kultúrno historický kalendár

Poradenstvo pre divadelníkov a 3 x s Vladislavou Fekete

Národné osvetové centrum a Divadlo Pôtoň, Bátovce ponúkajú amatérskym divadelníkom možnosť poradiť sa 6. a 7. decembra 2014 o výbere titulov, dramaturgie ale aj financovaní. Počas dvoch dní budú v Divadle Pôtoň k dispozícii odborníci schopní a ochotní odpovedať na položené otázky. Okrem toho sa môžu zúčastniť seminárov 3 x s Vladislavou Fekete. Riaditeľka Divadelného ústavu predstaví tri inscenácie, ktoré vznikli po roku 2000, a považuje ich za výnimočné a prelomové.
Viac

Vyhodnotenie súťaže Slovenská kronika 2014 bude 26. novembra

Národné osvetové centrum pokračuje v tradícii súťaže Slovenská kronika. Tento rok ju vyhlásilo spolu so Slovenským národným archívom, Etnografickým múzeom Martin a Združením miest a obcí Slovenska. Porota posudzovala 26 kroník a 58 monografií. Ceny víťazom budú slávnostne udelené 26. novembra 2014 v priestoroch Slovenského národného múzea v Martine.

viac
pozvánka

Gorazdove dni chrámovej piesne a sakrálnej výtvarnej tvorby

Gorazdove dni chrámovej piesne a sakrálnej výtvarnej tvorbyTohtoročné XIII. Gorazdove dni chrámovej piesne a sakrálnej výtvarnej tvorby sa začnú v sobotu 22.11.2014 o 13.30 v Evanjelickom kostole Svätej Trojice na Námestí SNP vo Zvolene. Prológom bude vernisáž výstavy výtvarných diel Zvolenčana Martina Vaisa, ktorá nesie názov Obrazy svätosti. Po celoslovenskej prehliadke Chrámovej piesne sa uskutoční odborný edukačno-rozborový seminár. Organizátormi podujatia sú Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene, Národné osvetové centrum, mesto Zvolen, Spoločnosť svätého Gorazda Bratislava, Cyrilometodská spoločnosť Bratislava a Evanjelický a. v. farský úrad vo Zvolene.
Viac

34. festival zborového spevu Viliama Figuša-Bystrého s medzinárodnou účasťou

Viliam Figuš-BystrýPo dvojročnej prestávke sa v dňoch 7. a 8. novembra uskutočnil v Banskej Bystrici 34. festival zborového spevu Viliama Figuša-Bystrého s medzinárodnou účasťou. Zbory hodnotila odborná porota. Absolútnym víťazom súťaže sa stal Miešaný spevácky zbor Konzervatória J. L. Bellu z Banskej Bystrice. Na príprave festivalu sa podieľali Mesto Banská Bystrica, Ministerstvo kultúry SR a Národné osvetové centrum Bratislava.
výsledky

Tvorivá dielňa rozprávania príbehov

Národné osvetové centrum v spolupráci s Katedrou bábkarskej tvorby DF VŠMU pripravuje víkend tvorivej dielne rozprávania príbehov - storytellingu v dňoch 28. - 30. novembra 2014 v priestoroch Vysokej školy múzických umení v Bratislave na Zochovej 1. Účastníci sa môžu prihlasovať do 15. novembra 2014 zaslaním vyplnenej prihlášky na adresu jaroslava.cajkova@nocka.sk. Počet účastníkov je limitovaný na 20 osôb. Viac informácií nájdete v prílohe.

koncepcia
prihláška

Generálna riaditeľka NOC prvýkrát udelila medailu Pocta svätého Gorazda

Generálna riaditeľka Národného osvetového centra PhDr. Jana Kresáková v roku štvrťstoročnice Svätogorazdovských dní na Slovensku prvýkrát udelila nové ocenenie Národného osvetového centra - medailu Pocta svätého Gorazda. 29. októbra si ju prevzal  exprezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič. Ocenenie bolo udelené za mimoriadnu podporu hlavy štátu a osobný prínos pri šírení kultúrnych hodnôt v rozvíjaní novodobej národno-kresťanskej svätogorazdovskej tradície. Ivan Gašparovič ako prezident Slovenskej republiky prijal záštitu nad Dekádou svätého Gorazda na Slovensku 2005 – 2015 a nad Svätogorazdovskými dňami na Slovensku.
Viac o ocenení

Predseda parlamentu ocenil spolupracovníkov NOC

CenaCenu predsedu Národnej rady SR Pavla Pašku za rozvoj kultúry a humanitného vzdelávania si 23. októbra 2014  prevzali aj dlhoroční spolupracovníci NOC prof. PhDr. Milan Leščák a prof. Milota Havránková. Folklorista Milan Leščák je členom odborných porôt a komisií v oblasti scénického folklorizmu, autorom učebníc pre dištančné kurzy NOC a odborným garantom projektu Encyklopédia scénického folklorizmu na Slovensku. Fotografka Milota Havránková s NOC spolupracuje ako členka odborných porôt celoštátnej súťažnej prehliadky AMFO.

PARADOX 90. preruší Mesiac fotografie

Kunsthalle - logoDom umenia/Kunsthalle Bratislava do 11. decembra prerušuje  výstavu s názvom PARADOX 90. Výstavné priestory budú do tohto dátumu k dispozícii medzinárodnému festivalu s viac ako dvadsaťročnou tradíciou - Mesiac fotografie. Národné osvetové centrum, pod ktoré KHB organizačne patrí, poskytlo výstavné priestory pre prezentáciu projektov organizovaných združením FOTOFO bezplatne. Program Kunsthalle LABu a KLUBu zostáva nezmenený.
Viac
O výstavách
Zázrak menom Kunsthalle [PDF]

Vyšlo nové číslo časopisu Národná osveta

Národná osveta 3/2014Najnovšie číslo Národnej osvety je venované významu celoživotného vzdelávania v súčasnej spoločnosti. Ako dopadli tohtoročné festivaly, súťaže a prehliadky – Východná, UNICA a Scénická žatva, hodnotia odborníci a porotcovia. Rozhovor so slovenským amatérskym filmárom, ktorý pozbieral pekných pár cien. Metodické listy venované tvorivému písaniu a ďalšie užitočné čítanie.
Viac

Nedeľné popoludnia s deťmi vo V-klube

Nedele pre detiNárodné osvetové centrum pozýva všetkých, čo sa radi hrajú, do V-klubu na D/-etský, -divadelný/-klub plný zábavy a hier. Počas štyroch nedeľňajších odpoludní v októbri a novembri si môžu všetci návštevníci otestovať či zvládnu napríklad prvé kroky na ceste za zručnosťou cirkusového umelca. Termíny konania: 12. 10., 26. 10., 9. 11. a 30. 11. vždy o 15.00 h.
Program