Preskočiť na obsah
Kultúrno historický kalendár

Hlavná stránka NOC

Národné osvetové centrum vyhlasuje výberové konanie

Národné osvetové centrum vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúci oddelenia celoštátnych festivalov. Do výberového konania budú zaradení len tí uchádzači, ktorí splnia požadované predpoklady a požiadavky a svoje žiadosti pošlú najneskôr do 3. 8. 2017. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Národného osvetového centra. Viac na http://www.nocka.sk/organizacia/ponuka-zamestnania.

O titul Dedina roka 2017 zabojuje 20 obcí

Dedina roka 2017Ešte do 31. júla môže verejnosť prostredníctvom internetu dať hlas svojmu favoritovi v národnej súťaži Dedina roka. Tento rok sa koná jej 9. ročník a do súťaže sa prihlásilo 20 obcí, ktoré si zmerajú sily v prezentácii výsledkov dosiahnutých pri ich obnove a rozvoji. Viac na http://www.obnovadediny.sk/sa-dedina-roka/dedina-roka-2017.

Ponuka práce pre výskumníkov

Národné osvetové centrum hľadá pracovníka na analytickú prácu s ekonomickými údajmi v oblasti kultúry. Vítaní sú adepti s aktívnym postojom k riešeniu problémov, so záujmom o kultúrne dianie a s analytickými zručnosťami. Viac na http://www.nocka.sk/organizacia/ponuka-zamestnania.

Slovensko v Európe pre občanov prvé

Slovenskí žiadatelia o podporu z programu Európa pre občanov sa už naučili pripravovať aj väčšie projekty. Dôkazom toho sú tri projekty, z ktorých každý získal z programu sumu okolo 100-tisíc eur. Dokopy získalo podporu 28 slovenských projektov v celkovej výške 962 000 eur. V rámci 33 krajín zapojených do programu Európa pre občanov sa tento rok Slovensko ocitlo na prvom mieste ako krajina s najvyšším počtom úspešných projektov. Európsky priemer bol 8 úspešných projektov na krajinu. Národným koordinačným a implementačným orgánom programu Európa pre občanov je Európsky kontaktný bod, ktorý je súčasťou Národného osvetového centra.
Viac

Tri tvorivé dielne na Scénickej žatve

Súčasťou Scénickej žatvy budú tradične aj tento rok tvorivé divadelné dielne. Záujemcovia si môžu vybrať z troch možností - Klaun v hračkárstve, Scénografia a Divadlo poézie. Dielne sa uskutočnia 25. – 29. augusta v Dome odborov Strojár v Martine a SKD v Martine. Účastnícky poplatok 30,00 eur na osobu sa platí v hotovosti pri prezentácii. Prihlášku treba posielať do 31. júla 2017. Viac na http://www.nocka.sk/divadlo/scenicka-zatva/tdd

Šachová partia Miroslava Válka

Šachová partia Miroslava VálkaV partii často vyhrávajú kone, jedine kráľ však môže dostať mat – pod týmto mottom sa uskutočnila diskusia, ktorú pri príležitosti blížiaceho sa 90. výročia narodenia básnika a prednovembrového ministra kultúry Miroslava Válka pripravilo Národné osvetové centrum. O Válkovi ako básnikovi i človekovi diskutovali básnik a literárny vedec Ján Zambor, básnik Ján Buzássy, recitátorka a porotkyňa Hviezdoslavovho Kubína Soňa Pariláková a básnik, esejista a kazateľ Daniel Pastirčák. Podujatie moderoval Matúš Mikšík, šéfredaktor Knižnej revue. Báseň Skľúčenosť zarecitovala finalistka tohtoročného Hviezdoslavovho Kubína, vysokoškoláčka Nina Pompošová.
Po skončeni diskusie vo V-klube podujatie pokračovalo vo Dvorane Ministerstva kultúry SR, kde na úvod vystúpil minister kultúry Marek Maďarič, ktorý okrem iného o Válkovi povedal: „Bol to prvý slovenský minister kultúry a napriek tomu, že pôsobil v čase, kedy ideológia strážila kultúru, aj ju krivila, on v rade ministrov vyčnieva ako osobnosť, ktorá si napriek tomu dokázala uchovať ľudský a intelektuálny kredit.“ V bohatom programe vystúpili aj herci Dušan Jamrich, František Kovár či Kamil Mikulčík.
Fotogaléria

Výstava v Národnom osvetovom centre

V priestoroch Národného osvetového centra na Námestí SNP 12 v Bratislave je do konca júna 2017 výstava zostavená zo súťažných diel dvoch ročníkov celoslovenskej výtvarnej súťaže zameranej na národnú históriu Gorazdovo výtvarné Námestovo. Záujemcovia si môžu pozrieť tvorbu detí a mládeže od 6 do 19 rokov zo všetkých kútov Slovenska denne od 9.00 do 17.00 h. Po 17.00 h a cez víkend treba návštevu nahlásiť vopred na  e-mail: miroslav.holecko@nocka.sk alebo telefonicky +421/2/204 71 226. Vstup na výstavu je zdarma.

Foto: Víťazná práca 12-ročnej Evy Serdelovej, Svätopluk I.

Ochrana a podpora ľudských práv

ZborníkUplatňovanie, ochrana a podpora ľudských práv sú neodmysliteľnou súčasťou činnosti kultúrnych a osvetových inštitúcií. Národné osvetové centrum preto pripravilo zborník venovaný týmto otázkam, ktorého cieľom je inšpirovať kultúrne organizácie pri realizácii podujatí s problematikou ochrany a podpory ľudských práv.
Zborník [PDF]

Zborník skladieb pre detské spevácke zbory

Zborník Deti, poďte si zasievaťNárodné osvetové centrum vydalo rozšírenú reedíciu zborníka Deti, poďte si zaspievať, ktorý vyšiel v roku 1998. Tak ako pri prvom vydaní, aj pri druhom je zostavovateľkou uznávaná pedagogička Mgr. Eva Zacharová. V zborníku je viac ako 100 jednohlasných a dvojhlasných skladieb od mnohých skladateľov zo Slovenska i zahraničia - napríklad Mikuláša Schneidera-Trnavského,  Eugena Suchoňa, Dezidera Kardoša, Ota Ferenczyho alebo Ladislava Burlasa. Snahou zostavovateľky bolo priblížiť zborník čo najviac súčasnej  generácii detí, preto je druhé vydanie obohatené o niekoľko nových skladieb mladšej generácie hudobných skladateľov, konkrétne Kamily Šimonovej, Márie Jašurdovej a Petra Jantoščiaka.
Zborník obsahuje:  
•    repertoár pre začiatočníkov (8- a 9-ročné deti),
•    repertoár začínajúceho detského zboru (9- a 10-ročné deti),
•    rozsiahly metodický materiál na nácvik uvedomelej intonácie.
Cieľom reedície  je pomôcť obnove zborového spevu na Slovensku a vzbudiť u detí záujem o túto záujmovú umeleckú činnosť. Aj preto poskytne NOC  zborník detským speváckym zborom i ďalším záujemcom zdarma. Záujemcovia uhradia len náklady spojené s doručením.
Ukážka [PDF]
Zborník si môžete objednať TU.

Maľujete? Navrhnite logo Výtvarného spektra!

Súčasťou 54. ročníka celoštátnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum je aj tematická kategória na návrh loga súťaže. So svojimi návrhmi sa môžu zapojiť neprofesionálni výtvarníci od 15 rokov. Odmena za víťazný návrh je 150 eur. Podrobnejšie informácie sú v propozíciách súťaže, ktoré nájdete TU.  

Chcete vedieť, čo sa aktuálne deje v ZUČ?

Národné osvetové centrum pripravuje každý mesiac prehľad aktivít, ktoré organizuje alebo sa na nich podieľa. Nenechajte si ujsť zaujímavé akcie v rôznych oblastiach umenia a záujmovej umeleckej činnosti! Ak máte záujem získať viac aktuálnych informácií o kultúrnych podujatiach na Slovensku prostredníctvom newslettera NOC, stačí kliknúť sem: objednávka.