Preskočiť na obsah
Kultúrno historický kalendár

Výberové konania NOC

Národné osvetové centrum vyhlasuje vonkajšie výberové konania na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca vo funkcii:

Vedúci sekretariátu generálnej riaditeľky

Folklórny Festival Východná 2014

60. ročník FFV 3. – 6. júla 2014 amfiteáter Východná

Veľký sviatok folklóru pod Kriváňom ponúkne v svojom jubilejnom programe rozmanitosť a pestrosť folklórnych žánrov a vystúpení, ale i výstav a podujatí určeným všetkým milovníkom ľudového umenia bez rozdielu veku. Viac na stránke FFV 2014 www.festivalvychodna.sk

Folklórny festival Východná? Srdcová záležitosť

Státisíce ľudí v hľadisku, tisícky na pódiu a stovky v zákulisí. Aj tak sa dá zhrnúť 60 rokov existencie najväčšieho a najstaršieho folklórneho festivalu na Slovensku. Typická preň je radosť účinkujúcich i návštevníkov. Cítia ju každoročne aj ľudia, ktorí Folklórny festival Východná pripravujú, hoci pre nich sa spája aj s množstvom starostí. No napokon ich pretromfne vždy hrdosť – nielen na samotnú Východnú, ale na celý slovenský folklór.  Viac o festivale prináša najnovšia Národná osveta.
Obsah časopisu Národná osveta

Literatúra a hudba s humorom

Národné osvetové centrum prevzalo záštitu nad 1. ročníkom celoštátnej súťaže zameranej na humornú literárnu a hudobnú tvorbu Petržalská baretka. Organizátor festivalu, Kultúrne zariadenie Petržalky, chce poskytnúť príležitosť predstaviť vlastnú literárnu a hudobnú tvorbu, ktorej autori preferujú humor. Autorom myšlienky je legendárna skupina LOJZO. Jedným z porotcov je spisovateľ Daniel Hevier. viac

Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2014

Literárna súťaž pre začínajúcich autorov
Miestna knižnica Petržalka vyhlásila 25. ročník celoslovenskej literárnej súťaže začínajúcich autorov Petržalské súzvuky Ferka Urbánka - súťaž, do ktorej sa možno prihlásiť s prózou, poéziou alebo drámou najneskôr do 31. mája 2014.
štatút súťaže
prihláška