Preskočiť na obsah
Kultúrno historický kalendár

Hlavná stránka NOC

Národné osvetové centrum vyhlasuje výberové konania

Národné osvetové centrum vyhlasuje tri výberové konania na obsadenie nasledujúcich funkcií:

  • riaditeľ odboru záujmovej umeleckej činnosti a projektov záujmovej umeleckej činnosti viac
  • riaditeľ odboru výskumu a štatistiky kultúry viac
  • riaditeľ odboru kultúrneho a kreatívneho priemyslu viac

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 31. 8. 2017.  

Scénická žatva sa začína 25. augusta

Scénická žatva 2017Desať divadelných súborov a šesť recitátorov zo Slovenska sa predstaví tento rok v hlavnom programe na prehliadke Scénická žatva. 95. ročník súťaží slovenských divadelných súborov a prehliadky s medzinárodnou účasťou obohatia aj divadelné inscenácie troch zahraničných súborov. Scénická žatva sa tradične uskutoční v Martine a potrvá päť dní od 25. do 29. augusta 2017.
Viac

Dedinou roka je Oravská Polhora

Dedina roka 2017V národnej súťaži Dedina roka 2017 súťažilo 20 obcí. Hodnotiaca komisia udelila prvé miesto obci Oravská Polhora v okrese Námestovo, druhé miesto obsadila obec Zemné v okrese Nové Zámky a tretie miesto obec Blatnica v okrese Martin. Viac na http://www.obnovadediny.sk/sa-dedina-roka/dedina-roka-2017.

Blíži sa Filmwork 2017

Od 28. 9. do 1. 10. sa v Národnom osvetovom centre uskutoční ďalší ročník vzdelávacieho podujatia FILMWORK. Na programe sú prednášky, praktické ukážky, analýzy prinesených filmových diel i exkurzie do štúdií. Lektormi budú vysokoškolský pedagóg a kameraman doc. Anton Szomolányi a scenárista a režisér Mgr. Ladislav Munk, obaja známi tiež aj ako členovia odbornej poroty celoštátnej postupovej súťaže amatérskej filmovej tvorby CINEAMA. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 5. 9. 2017.
Prihláška
Program

UNICA 2017

UNICA 2017 - medailaNa 79. festivale a kongrese amatérskeho filmu UNICA 2017 v Dortmunde získalo Slovensko striebornú medailu za animovaný film Adely Križovenskej Kapušiansky hrad a Čestné uznanie za videoklip Marcela Meluša a skupiny autorov z Nitrianskeho kraja One Take. Slovensko reprezentovali  filmy ocenené na tohtoročnej súťaži amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2017. Šesť z nich bolo zaradených do hlavnej súťaže a dva Stručná informácia Emila Chlebničana, Marcely Chlebničanovej z Kriváňa a Keď musíš... Jána Kusku a Nicolausfilmu z Liptovského Mikuláša sa zúčastnili samostatnej súťaže minútových filmov World Minute Movie Cup. Viac informácií o podujatí, ktoré sa konalo od 5. – 12. augusta 2017, nájdete na http://unica-web.com/.

Slovensko v Európe pre občanov prvé

Slovenskí žiadatelia o podporu z programu Európa pre občanov sa už naučili pripravovať aj väčšie projekty. Dôkazom toho sú tri projekty, z ktorých každý získal z programu sumu okolo 100-tisíc eur. Dokopy získalo podporu 28 slovenských projektov v celkovej výške 962 000 eur. V rámci 33 krajín zapojených do programu Európa pre občanov sa tento rok Slovensko ocitlo na prvom mieste ako krajina s najvyšším počtom úspešných projektov. Európsky priemer bol 8 úspešných projektov na krajinu. Národným koordinačným a implementačným orgánom programu Európa pre občanov je Európsky kontaktný bod, ktorý je súčasťou Národného osvetového centra.
Viac

Tri tvorivé dielne na Scénickej žatve

Súčasťou Scénickej žatvy budú tradične aj tento rok tvorivé divadelné dielne. Záujemcovia si môžu vybrať z troch možností - Klaun v hračkárstve, Scénografia a Divadlo poézie. Dielne sa uskutočnia 25. – 29. augusta v Dome odborov Strojár v Martine a SKD v Martine. Účastnícky poplatok 30,00 eur na osobu sa platí v hotovosti pri prezentácii. Prihlášku treba posielať do 31. júla 2017. Viac na http://www.nocka.sk/divadlo/scenicka-zatva/tdd

Výstava v Národnom osvetovom centre

V priestoroch Národného osvetového centra na Námestí SNP 12 v Bratislave je do konca júna 2017 výstava zostavená zo súťažných diel dvoch ročníkov celoslovenskej výtvarnej súťaže zameranej na národnú históriu Gorazdovo výtvarné Námestovo. Záujemcovia si môžu pozrieť tvorbu detí a mládeže od 6 do 19 rokov zo všetkých kútov Slovenska denne od 9.00 do 17.00 h. Po 17.00 h a cez víkend treba návštevu nahlásiť vopred na  e-mail: miroslav.holecko@nocka.sk alebo telefonicky +421/2/204 71 226. Vstup na výstavu je zdarma.

Foto: Víťazná práca 12-ročnej Evy Serdelovej, Svätopluk I.

Ochrana a podpora ľudských práv

ZborníkUplatňovanie, ochrana a podpora ľudských práv sú neodmysliteľnou súčasťou činnosti kultúrnych a osvetových inštitúcií. Národné osvetové centrum preto pripravilo zborník venovaný týmto otázkam, ktorého cieľom je inšpirovať kultúrne organizácie pri realizácii podujatí s problematikou ochrany a podpory ľudských práv.
Zborník [PDF]

Zborník skladieb pre detské spevácke zbory

Zborník Deti, poďte si zasievaťNárodné osvetové centrum vydalo rozšírenú reedíciu zborníka Deti, poďte si zaspievať, ktorý vyšiel v roku 1998. Tak ako pri prvom vydaní, aj pri druhom je zostavovateľkou uznávaná pedagogička Mgr. Eva Zacharová. V zborníku je viac ako 100 jednohlasných a dvojhlasných skladieb od mnohých skladateľov zo Slovenska i zahraničia - napríklad Mikuláša Schneidera-Trnavského,  Eugena Suchoňa, Dezidera Kardoša, Ota Ferenczyho alebo Ladislava Burlasa. Snahou zostavovateľky bolo priblížiť zborník čo najviac súčasnej  generácii detí, preto je druhé vydanie obohatené o niekoľko nových skladieb mladšej generácie hudobných skladateľov, konkrétne Kamily Šimonovej, Márie Jašurdovej a Petra Jantoščiaka.
Zborník obsahuje:  
•    repertoár pre začiatočníkov (8- a 9-ročné deti),
•    repertoár začínajúceho detského zboru (9- a 10-ročné deti),
•    rozsiahly metodický materiál na nácvik uvedomelej intonácie.
Cieľom reedície  je pomôcť obnove zborového spevu na Slovensku a vzbudiť u detí záujem o túto záujmovú umeleckú činnosť. Aj preto poskytne NOC  zborník detským speváckym zborom i ďalším záujemcom zdarma. Záujemcovia uhradia len náklady spojené s doručením.
Ukážka [PDF]
Zborník si môžete objednať TU.

Maľujete? Navrhnite logo Výtvarného spektra!

Súčasťou 54. ročníka celoštátnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum je aj tematická kategória na návrh loga súťaže. So svojimi návrhmi sa môžu zapojiť neprofesionálni výtvarníci od 15 rokov. Odmena za víťazný návrh je 150 eur. Podrobnejšie informácie sú v propozíciách súťaže, ktoré nájdete TU.  

Chcete vedieť, čo sa aktuálne deje v ZUČ?

Národné osvetové centrum pripravuje každý mesiac prehľad aktivít, ktoré organizuje alebo sa na nich podieľa. Nenechajte si ujsť zaujímavé akcie v rôznych oblastiach umenia a záujmovej umeleckej činnosti! Ak máte záujem získať viac aktuálnych informácií o kultúrnych podujatiach na Slovensku prostredníctvom newslettera NOC, stačí kliknúť sem: objednávka.