Preskočiť na obsah
Kultúrno historický kalendár

Pozvánka na seminár Dedina roka 2017

Národné osvetové centrum v mene vyhlasovateľov a partnerských organizácií súťaže Dedina roka 2017 pozýva záujemcov na odborné semináre Prečo sa prihlásiť do súťaže Dedina roka. Ide o deviaty ročník súťaže slovenských obcí, ktorej hlavnou myšlienkou je zachovanie tváre a duše dediny. Dediny, ktoré sa chcú zapojiť do súťaže a stihnúť termín uzávierky, 28. apríl 2017, sa môžu inšpirovať na troch seminároch, ktoré sa uskutočnia 3. apríla 2017 v Spišskom Hrhove, 4. apríla v Dobrej Nive a 6. apríla v Semerove.
Viac

Zmena vo vedení NOC

Minister kultúry Marek Maďarič od 1. februára vymenoval Jaroslava Mendela do funkcie generálneho riaditeľa Národného osvetového centra. Nahradí tak Janu Kresákovú, ktorá požiadala o uvoľnenie z funkcie k 31. januáru 2017.
Jaroslav Mendel v rokoch 2009 - 2010 a následne od roku 2012 až doteraz pôsobil na Ministerstve kultúry SR, kde zastrešoval financovanie národných a dopytovo-orientovaných projektov, zameraných na digitalizáciu kultúrneho dedičstva Slovenska a budovanie národnej infraštruktúry k tomuto procesu.

Hodžov novinový článok 2017

Ako zostať sám sebou – zachovať korene, tak znie téma jubilejného 10. ročníka celoslovenskej súťaže Hodžov novinový článok. Pre žiakov základných škôl a študentov osemročných gymnázií a 1. ročníka gymnázií vo veku 13 – 15 rokov v Slovenskej republike aj v zahraničí ho vyhlasujú ZŠ s MŠ Milana Hodžu na Škarniclovej ul. 1 v Bratislave v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a Národným osvetovým centrom v rámci Dní Milana Hodžu. Uzávierka súťaže je 20. apríla 2017. Maximálny počet prác z jednej školy je 5.
Viac

Zborník skladieb pre detské spevácke zbory

Zborník Deti, poďte si zasievaťNárodné osvetové centrum vydalo rozšírenú reedíciu zborníka Deti, poďte si zaspievať, ktorý vyšiel v roku 1998. Tak ako pri prvom vydaní, aj pri druhom je zostavovateľkou uznávaná pedagogička Mgr. Eva Zacharová. V zborníku je viac ako 100 jednohlasných a dvojhlasných skladieb od mnohých skladateľov zo Slovenska i zahraničia - napríklad Mikuláša Schneidera-Trnavského,  Eugena Suchoňa, Dezidera Kardoša, Ota Ferenczyho alebo Ladislava Burlasa. Snahou zostavovateľky bolo priblížiť zborník čo najviac súčasnej  generácii detí, preto je druhé vydanie obohatené o niekoľko nových skladieb mladšej generácie hudobných skladateľov, konkrétne Kamily Šimonovej, Márie Jašurdovej a Petra Jantoščiaka.
Zborník obsahuje:  
•    repertoár pre začiatočníkov (8- a 9-ročné deti),
•    repertoár začínajúceho detského zboru (9- a 10-ročné deti),
•    rozsiahly metodický materiál na nácvik uvedomelej intonácie.
Cieľom reedície  je pomôcť obnove zborového spevu na Slovensku a vzbudiť u detí záujem o túto záujmovú umeleckú činnosť. Aj preto poskytne NOC  zborník detským speváckym zborom i ďalším záujemcom zdarma. Záujemcovia uhradia len náklady spojené s doručením.
Ukážka [PDF]
Zborník si môžete objednať TU.

Maľujete? Navrhnite logo Výtvarného spektra!

Súčasťou 54. ročníka celoštátnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum je aj tematická kategória na návrh loga súťaže. So svojimi návrhmi sa môžu zapojiť neprofesionálni výtvarníci od 15 rokov. Odmena za víťazný návrh je 150 eur. Podrobnejšie informácie sú v propozíciách súťaže, ktoré nájdete TU.  

ARTÚR 2017: hľadá sa autor

Bábkové divadlo Žilina a Národné osvetové centrum vyhlasujú 11. ročník súťaže pôvodných dramatických textov pre deti a mládež ARTÚR 2017. Cieľom súťaže je poskytnúť priestor pre vznik pôvodných dramatických textov a divadelných hier pre deti a mládež v slovenskom jazyku. Súťažné texty vyhodnotí odborná porota. Uzávierka súťaže je 28. apríla 2017.
Viac

AMFO 2016 sa presťahovalo do NOC

Výstava ocenených a vybraných fotografií z celoštátnej postupovej súťaže amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2016 sa po premiére v Synagóge v Leviciach premiestnila do Bratislavy.
V administratívnych priestoroch Národného osvetového centra na Námestí SNP 12 je prístupná do konca marca 2017. Záujemcovia si môžu pozrieť viac než dvesto fotografií autorov troch vekových skupín. Vstup na výstavu je zdarma. Navštíviť ju možno denne od 9.00 do 17.00. Po 17.00  a cez víkend treba návštevu nahlásiť vopred u odbornej pracovníčky NOC pre fotografickú tvorbu u PhDr. Zuzany Školudovej (kontakt: zuzana.skoludova@nocka.sk  02/ 204 71 245).

Chcete vedieť, čo sa aktuálne deje v ZUČ?

Národné osvetové centrum pripravuje každý mesiac prehľad aktivít, ktoré organizuje alebo sa na nich podieľa. Nenechajte si ujsť zaujímavé akcie v rôznych oblastiach umenia a záujmovej umeleckej činnosti! Ak máte záujem získať viac aktuálnych informácií o kultúrnych podujatiach na Slovensku prostredníctvom newslettera NOC, stačí kliknúť sem: objednávka.