Preskočiť na obsah








Kultúrno historický kalendár

Zborník skladieb pre detské spevácke zbory

Zborník Deti, poďte si zasievaťNárodné osvetové centrum vydalo rozšírenú reedíciu zborníka Deti, poďte si zaspievať, ktorý vyšiel v roku 1998. Tak ako pri prvom vydaní, aj pri druhom je zostavovateľkou uznávaná pedagogička Mgr. Eva Zacharová. V zborníku je viac ako 100 jednohlasných a dvojhlasných skladieb od mnohých skladateľov zo Slovenska i zahraničia - napríklad Mikuláša Schneidera-Trnavského,  Eugena Suchoňa, Dezidera Kardoša, Ota Ferenczyho alebo Ladislava Burlasa. Snahou zostavovateľky bolo priblížiť zborník čo najviac súčasnej  generácii detí, preto je druhé vydanie obohatené o niekoľko nových skladieb mladšej generácie hudobných skladateľov, konkrétne Kamily Šimonovej, Márie Jašurdovej a Petra Jantoščiaka.
Zborník obsahuje:  
•    repertoár pre začiatočníkov (8- a 9-ročné deti),
•    repertoár začínajúceho detského zboru (9- a 10-ročné deti),
•    rozsiahly metodický materiál na nácvik uvedomelej intonácie.
Cieľom reedície  je pomôcť obnove zborového spevu na Slovensku a vzbudiť u detí záujem o túto záujmovú umeleckú činnosť. Aj preto poskytne NOC  zborník detským speváckym zborom i ďalším záujemcom zdarma. Záujemcovia uhradia len náklady spojené s doručením.
Ukážka [PDF]
Zborník si môžete objednať TU.

Maľujete? Navrhnite logo Výtvarného spektra!

Súčasťou 54. ročníka celoštátnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum je aj tematická kategória na návrh loga súťaže. So svojimi návrhmi sa môžu zapojiť neprofesionálni výtvarníci od 15 rokov. Odmena za víťazný návrh je 150 eur. Podrobnejšie informácie sú v propozíciách súťaže, ktoré nájdete TU.  

ARTÚR 2017: hľadá sa autor

Bábkové divadlo Žilina a Národné osvetové centrum vyhlasujú 11. ročník súťaže pôvodných dramatických textov pre deti a mládež ARTÚR 2017. Cieľom súťaže je poskytnúť priestor pre vznik pôvodných dramatických textov a divadelných hier pre deti a mládež v slovenskom jazyku. Súťažné texty vyhodnotí odborná porota. Uzávierka súťaže je 28. apríla 2017.
Viac

Nové Javisko: Prezentácia divadla

Dnes je prezentácia samozrejmou súčasťou každej činnosti. Ako sa prezentuje amatérske divadlo a umelecký prednes? Tejto téme sa venuje najnovšie číslo odborného časopisu Javisko, ktoré vyšlo v týchto dňoch.
Javisko 3/2016

AMFO 2016 sa presťahovalo do NOC

Výstava ocenených a vybraných fotografií z celoštátnej postupovej súťaže amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2016 sa po premiére v Synagóge v Leviciach premiestnila do Bratislavy.
V administratívnych priestoroch Národného osvetového centra na Námestí SNP 12 je prístupná do konca marca 2017. Záujemcovia si môžu pozrieť viac než dvesto fotografií autorov troch vekových skupín. Vstup na výstavu je zdarma. Navštíviť ju možno denne od 9.00 do 17.00. Po 17.00  a cez víkend treba návštevu nahlásiť vopred u odbornej pracovníčky NOC pre fotografickú tvorbu u PhDr. Zuzany Školudovej (kontakt: zuzana.skoludova@nocka.sk  02/ 204 71 245).

Chcete vedieť, čo sa aktuálne deje v ZUČ?

Národné osvetové centrum pripravuje každý mesiac prehľad aktivít, ktoré organizuje alebo sa na nich podieľa. Nenechajte si ujsť zaujímavé akcie v rôznych oblastiach umenia a záujmovej umeleckej činnosti! Ak máte záujem získať viac aktuálnych informácií o kultúrnych podujatiach na Slovensku prostredníctvom newslettera NOC, stačí kliknúť sem: objednávka.

Knižnica hľadá spisovateľské talenty

Knižnica hľadá spisovateľské talentyKnižnica pre mládež mesta Košice vyhlasuje XXI. ročník literárnej súťaže pre začínajúcich autorov Literárne Košice Jána Štiavnického. Súťaž, ktorá je určená žiakom 5. - 9. ročníka základných škôl a študentom 1. - 4. ročníka osemročných gymnázií štartuje 3. marca 2016.

Viac

Vyhlásenie literárnych súťaží Hodžov novinový článok a Hodžova esej

Hodžov novinový článok / Hodžova esejAko víťazstvá a prehry ovplyvňujú život človeka – to je téma 9. ročníka súťaže Hodžov novinový článok, ktorú vyhlasuje pre žiakov ZŠ a študentov osemročných gymnázií vo veku 13–15 rokov ZŠ s MŠ Milana Hodžu Škarniclova 1 v Bratislave v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a Národným osvetovým centrom. Uzávierka súťaže je 30. 4. 2016.  Pre žiakov stredných škôl je určený 12. ročník súťaže Hodžova esej na tému: „Pravdu si musíme povedať i keby bola ako bolestná. Len keď ju poznáme, môžeme na základe jej poznania odstraňovať chyby a nedostatky." Vyhlasuje ju Bilingválne gymnázium Milana Hodžu. Eseje je nutné doručiť do 15. mája 2016.
Viac:
Hodžov novinový článok 2016
Hodžova esej 2016