Na Zlatej priadke každoročne prebiehajú vzdelávacie dielne/semináre pod vedením slovenských, ale aj zahraničných lektorov. Sú určené vedúcim a režisérom detských divadelných súborov.

Na Zlatej priadke 2018 to bol divadelný workshop Aplikácia metód tvorivej dramatiky do hudobnej výchovy detí a do tvorby hudobnej zložky inscenácie pod vedením pána profesora Bela Felixa. Zároveň prebiehajú aj workshopy pre deti zo súborov so študentmi VŠMU, Bratislava.