Úvod » Aktuality » Zlatá priadka 2024

Zlatá priadka 2024

Zlatá priadka 2024 vizuál
Na 51. ročníku celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka sa v Dome kultúry v Šali predstaví 16 detských divadelných súborov z celého Slovenska s najúspešnejšími inscenáciami tejto sezóny.

Zlatá priadka predstavuje v činnosti Národného osvetového centra jednu z najvýznamnejších aktivít pre deti a mládež. Výberom cez regionálne a krajské kolá súťaže detskej dramatickej tvorivosti prešlo vyše 200 divadelných súborov, v ktorých účinkovalo takmer 1 000 detí. Na ôsmich krajských prehliadkach sa stretli súbory na špičkovej úrovni spolu s tými, ktoré iba začínajú.

Pedagógovia a režiséri sa detskej dramatickej tvorivosti venujú  na základných školách, základných umeleckých školách, v centrách voľného času, osvetových strediskách, domoch kultúry i občianskych združeniach. Pre nich sú určené každodenné rozborové semináre s odbornou porotou aj úspešný medzinárodný vzdelávací projekt Klasika v grafickom románe, ktorý im predstaví Divadelný ústav. Na deti z účinkujúcich súborov čaká bohatý program, ktorého súčasťou budú aj divadelné workshopy, ktoré pre ne pripravilo dramacentrum EDUdrama. Okrem divadelných workshopov sa účinkujúce deti budú stretávať aj v Diskusnom klube detí, kde budú spolu s lektormi diskutovať o videných inscenáciách.

Deti budú spolumoderovať celý priebeh súťaže a každý deň popoludní sa bude stretávať detská porota – Fórum Zlatej priadky, ktoré navrhne Cenu detskej poroty.

Každodennou súčasťou Zlatej priadky je aj festivalový denník Listy detskej Tálie, v ktorom uverejňujeme nielen hodnotenia odbornej poroty, ale aj hodnotenia Fóra Zlatej priadky, postrehy návštevníkov prehliadky aj rôzne články a rozhovory.

Vyhlasovateľom a odborným garantom celoštátnej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, hlavným organizátorom je Mestské kultúrne stredisko v Šali.

Viac informácií o súťaži Zlatá priadka nájdete na webovej stránke www.nocka.sk v časti Súťaže a NU a na webovej stránke Mestského kultúrneho strediska v Šali www.msks.sala.sk.

Tento článok bol zverejnený 21. 5. 2024.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.