Úvod » Aktuality » Zlatá priadka 2024 – výsledky

Zlatá priadka 2024 – výsledky

Zlatá priadka 2024 vizuál
51. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka sa konal od 5. do 8. júna 2024 v Šali.

51. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka sa uskutočnil 5. – 8. júna 2024 v Šali, zúčastnilo sa ho 16 divadelných súborov z celého Slovenska. Režiséri, pedagógovia a hostia Zlatej priadky sa každý deň zúčastňovali rozborových seminárov s odbornou porotou ( PhDr. Ľubomír Šárik – predseda, Mgr. art. Katarína Hitzingerová, ArtD., Mgr. art. Peter Tilajčík, ArtD., Mgr. art. Silvia Vollmannová, MgA. Pavel Skála).

Účinkujúce deti z divadelných súborov sa okrem divadelných workshopov zúčastnili aj dennej novej diskusie o videných inscenáciách, tzv. Diskusného klubu detí. Novú tvár dostala Opona slávy, na ktorú sme pripísali víťaza hlavnej ceny DDS Vaša banda zo Žiliny za inscenáciu Ďaleko – blízko. Cenu detskej poroty si odniesol DDS Bebčina za inscenáciu Na streche.

Organizátori celoštátnej súťaže a prehliadky na návrh odbornej poroty udeľujú tieto ceny a ocenenia:

Hlavná cena a priamy postup na Scénickú žatvu Martin 2024, Zlaté pásmo, vecná cena NOC Bratislava

 • Vaša banda, Žilina za inscenáciu ĎALEKO – BLÍZKO

Cenu primátora mesta Šaľa organizátori udeľujú na návrh Detskej poroty – Detské fórum, Zlaté pásmo

 • DDS Bebčina, Nová Dubnica za inscenáciu NA STRECHE

Zlaté pásmo a špeciálna cena za kolektívnu výpoveď a hravú tvorivosť, vecná cena MsKS Šaľa

 • Didero, Kysucké Nové Mesto za inscenáciu PRŠÍ ALEBO SVIETI SLNKO

Zlaté pásmo a špeciálna cena za kolektívnu výpoveď, vecná cena CVČ Šaľa

 • DDS Lano, Bratislava za inscenáciu AKO NA …NÁSŤ

Strieborné pásmo a špeciálna cena za výber predlohy, vecná cena KOS Nitra

 • DDS 10 Nôh, Nitra za inscenáciu CHLAPEC, KTORÝ PATRIL MORU

Strieborné pásmo a špeciálna cena za animáciu bábky, vecná cena ZUŠ Šaľa

 • Osoby z javiska, Svit za inscenáciu GIGANTICKÁ ZLOVESTNÁ BRADA

Zlaté pásmo

 • Sovíčatá, Štiavnické Bane za inscenáciu PRIAM(A) ROZPRÁVKA
 • Divadelný krúžok pri ZŠ Š.Senčíka, Starý Tekov za inscenáciu INÁ AKO KAŽDÁ INÁ

Strieborné pásmo

 • Zvončeky z Kapušian 3.2.1., Kapušany za inscenáciu ZABAVA GRADUJE
 • DDŠ Ochotníček, Púchov za inscenáciu NIČ
 • DDS Facka, Rimavská Sobota za inscenáciu DIEVČATKO
 • Divadielko pri ZŠ s MŠ v Poráči, Poráč za inscenáciu ROZPRÁVKA Z KUFRÍKA

Bronzové pásmo

 • Divadlo na kolene, Cífer za inscenáciu ZAKLIATA HORA Á LA DOBSHINSKI SISTERS
 • DS Čiarový kód, Bratislava za inscenáciu A TAK SI PUTUJEME
 • Studio 12+20, Spišská Nová Ves za inscenáciu O KONÍKOVI HRBÁČIKOVI
 • DDS Sabinky, Trnava za inscenáciu KOLOBEH
Zlatá priadka 2024 Výsledková listina

Tento článok bol zverejnený 12. 6. 2024.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.