Úvod » Súťaže a prehliadky » Zlatá priadka » Zlatá priadka 2022

Zlatá priadka 2022

Na 49. ročníku celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka 2022 bude súťažiť 15 detských divadelných súborov s najúspešnejšími inscenáciami z celého Slovenska. Účinkujúci a diváci sa po dvojročnej pauze stretnú v zrekonštruovanom Dome kultúry v Šali.

Zlatá priadka predstavuje v činnosti Národného osvetového centra jednu z najvýznamnejších aktivít pre deti a mládež. Výberom cez regionálne a krajské kolá súťaže detskej dramatickej tvorivosti prešlo množstvo divadelných súborov, v ktorých účinkovalo takmer 1 000 detí. Na ôsmich krajských prehliadkach sa stretli súbory na špičkovej úrovni spolu s tými, ktoré iba začínajú.

Niektoré súbory sa prezentovali autorskými inscenáciami, objavili sa aj tradičné rozprávky i adaptácie literárnych či filmových predlôh.

Pedagógovia a režiséri sa detskej dramatickej tvorivosti venujú v základných školách, základných umeleckých školách, centrách voľného času, osvetových strediskách, domoch kultúry i občianskych združeniach. Pre nich sú určené každodenné rozborové a hodnotiace semináre s odbornou porotou aj pripravovaný workshop. Na deti z účinkujúcich divadelných súborov čaká bohatý divadelný program, ktorého súčasťou budú aj tvorivé dielne.

Pri otvorení a závere podujatia deti naživo zahrajú festivalovú zvučku, budú spolumoderovať celý priebeh súťaže a prehliadky a každý deň popoludní sa budú stretávať deti z Fóra Zlatej priadky, ktoré tvoria detskú porotu a navrhujú Cenu detskej poroty. Festivalový denník Zlatej priadky Listy detskej Tálie uverejňuje každý deň postrehy a hodnotenia nielen odbornej poroty, ale aj hodnotenia detí z Fóra Zlatej priadky a návštevníkov súťaže a prehliadky.

Vyhlasovateľom celoštátnej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, hlavným organizátorom je Mestské kultúrne stredisko v Šali.

Ďalšie informácie o Zlatej priadke nájdete na https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/zlata-priadka/ a http://www.msks.sala.sk/.

Tento článok bol zverejnený 18. 5. 2022 a naposledy aktualizovaný 23. 5. 2022.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.