Úvod » Aktuality » Šaffova ostroha 2022

Šaffova ostroha 2022

Koncom mája sa po trojročnej prestávke spôsobenej pandémiou pôvabná zemplínska obec Dlhé Klčovo opäť roztancuje.

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha má v živote tanečníkov ľudového tanca osobité miesto. Obec Dlhé Klčovo v okrese Vranov nad Topľou je rodiskom vynikajúceho tanečníka Juraja Šaffu. Podujatie nadväzuje na súťaž sólistov tanečníkov vo Východnej, ktorá sa s rozličnou periodicitou konala už od roku 1965. 

V sobotňajšej súťažnej časti programu 28. mája sa predstaví vyše 40 súťažných čísel z celého Slovenska. Súťažiť budú v štyroch kategóriách:

  • hlavná kategória A: tanečníci a tanečnice interpretujúci tanec podľa nositeľov tanečných tradícií – voliteľný a povinný typ tanca,
  • regionálna kategória B: tanečníci z folklórnych skupín, interpretujúci regionálnu tanečnú tradíciu z regiónu, z ktorého pochádzajú alebo v ňom dlhodobo pôsobia,
  • detská kategória C,
  • mládežnícka kategória D.

Sprievodný program sa začne v piatok 27. mája vystúpením folklórnych kolektívov z Dlhého Klčova v novom amfiteátri, ktoré bude spojené s odhalením sochy Juraja Šaffu a s predstavením popredného folklórneho súboru Raslavičan z Raslavíc.

Pokračovať bude v sobotu 28. mája predstavením vynikajúcej folklórnej skupiny Stráne z Važca a nedeľným slávnostným galaprogramom 29. mája s vyhlásením výsledkov a predstavením nositeľov tanečných tradícií.

Súčasťou programu je aj výstava Alexandra Orlíka v miestnom dome kultúry, návšteva súkromného múzea v obci a gréckokatolíckeho Chrámu Zosnutia Panny Márie, ako aj tradičný jarmok v remeselnej uličke s prácami remeselníkov z Dlhého Klčova.

Vyhlasovateľom a odborným garantom podujatia je Národné osvetové centrum, organizátormi sú obec Dlhé Klčovo a Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou, spoluorganizátormi sú Prešovský  samosprávny kraj a Matica slovenská. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Poslaním Šaffovej ostrohy je prispievať k vyhľadávaniu talentov v oblasti ľudového tanca, podnecovať interpretov a tanečných pedagógov na vyhľadávanie a poznávanie tradičného tanečného materiálu, osvojiť si ľudový tanec a jeho zákonitosti a inšpirovať interpretov na tvorivú a kvalitnú interpretáciu ľudového tanca. Súťaž prispieva k zachovávaniu, rozvíjaniu a oboznamovaniu verejnosti s jedinečnými hodnotami ľudového tanca ako významnej súčasti nášho nehmotného kultúrneho dedičstva.

Tento článok bol zverejnený 17. 5. 2022.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.