Úvod » Aktuality » Cena Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých

Cena Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých

NOC Cena AIVD SR 600x395 článok
Národné osvetové centrum je laureátom Ceny Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých SR v kategórii popularizácia vzdelávania dospelých.

18. septembra 2023 sa v rámci Týždňa celoživotného učenia konalo slávnostné udeľovanie cien AIVD SR v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. Národné osvetové centrum ako inštitúcia, ktorá sa venuje okrem iného vzdelávaniu v rôznych sociálno-kultúrnych témach naprieč všetkými vekovými kategóriami, získalo Cenu AIVD SR v kategórii popularizácia vzdelávania dospelých. NOC je hrdé na kvalitnú prácu svojich zamestnancov a cení si uznanie ich práce a snahy v oblasti vzdelávania vo forme udelenia Ceny AIVD SR.

Poslaním NOC v oblasti vzdelávania je vzdelávanie v oblasti miestnej a regionálnej kultúry prostredníctvom teoretickej, výchovno-vzdelávacej, poradenskej, dokumentačnej a edičnej činnosti. Cieľové skupiny edukačných aktivít tvoria predovšetkým zamestnanci regionálnych osvetových stredísk, samosprávnych i mimovládnych neziskových organizácií, spolkov, záujmových združení a jednotlivci zo všetkých regiónov Slovenska. Okrem toho sa NOC v rámci vzdelávania venuje celoživotnému vzdelávaniu, sociálnej prevencii, témam ekológie a udržateľnosti a ďalším témam v oblasti profesijného, umeleckého a občianskeho vzdelávania.

Cenu AIVD SR každoročne vyhlasuje Asociácia inštitúcii vzdelávania dospelých v SR. Cieľom Ceny AIVD SR je popularizovať celoživotné vzdelávanie s hlavnou ambíciou oceniť výnimočné projekty a iniciatívy aktérov na trhu celoživotného vzdelávania, ktorí prispievajú k napĺňaniu cieľov a princípov celoživotného vzdelávania. Týždeň celoživotného učenia je podujatie, ktoré chce upozorniť na význam celoživotného učenia a priblížiť túto myšlienku širokej verejnosti.

Národné osvetové centrum je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva kultúry SR, ktorá podporuje rozvoj kultúrnych, osvetových a umeleckých aktivít v miestnych a regionálnych podmienkach.

Všetky informácie o cene AIVD: https://www.tcu.sk/cena-aivd

Tento článok bol zverejnený 4. 10. 2023.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.