Príďte nám ukázať svoju kreativitu a talent do súťaže Výtvarné spektrum! Tento rok vyhlasujeme aj špeciálnu kategória – INTERMÉDIÁ, v ktorej sa môžete odkloniť od tradičných foriem umenia a do súťaže prihlásiť fotografický záznam alebo videozáznam akčného umenia, land-artu, inštalácie, site-specific artu, street artu, či video artu. Počet prihlásených prác od jedného autora nemá obmedzenie.

Prihlášku pošlite do 5. júla 2019 cez: https://www.nocka.sk/prihlasovanie/formulare/prihlasenie/vytspeinter/96

Propozície a podrobné informácie o súťaži.