Národné osvetové centrum v spolupráci s Liptovským kultúrnym strediskom organizuje v regióne Liptova v termíne od 26. do 31. augusta 2019 tvorivú dielňu PRIMÁŠIKOVIA 2019.
Primášky a primáši do 16 rokov, ktorí máte záujem o účasť, kontaktujte nás na e-mailovej adrese michal.noga@nocka.sk alebo na tel. čísle 02 204 71 254, a to najneskôr do 12. apríla 2019.