2017

Výskumné správy

Sekundárna analýza údajov štátneho štatistického zisťovania za oblasť kultúry (rok 2016 a 2015)

Štatistické zisťovanie

Záverečná správa zo štátneho štatistického zisťovania 2016 – pdf
Výsledky štátneho štatistického zisťovania za rok 2016 na stránke MK SR