Úvod » Súťaže a prehliadky » AMFO » Vyhodnotenie súťaže AMFO 2019

Vyhodnotenie súťaže AMFO 2019

Celoštátna postupová súťaž amatérskej fotografickej tvorby, ktorej vyhlasovateľom je z poverenia Ministerstva kultúry SR Národné osvetové centrum, bude mať svoje vyhodnotenie v dňoch 8. – 10. novembra 2019 v Synagóge – koncertnej a výstavnej sieni v Nitre.

Okrem slávnostného odovzdávania cien, celkového vyhodnotenia súťaže a vernisáže výstavy sa v týchto dňoch uskutoční aj rozborový seminár, tri tvorivé dielne, odborné konzultácie o portfóliách, výstava zo súťaže českých fotografov, zasadnutie poradného zboru NOC a viaceré sprievodné výstavy a aktivity, ktoré pre účastníkov a návštevníkov AMFO 2019 pripravili organizační garanti z Krajského osvetového strediska v Nitre.

Do 47. ročníka súťaže AMFO sa zapojili amatérski fotografi zo Slovenska, ktorí súťažili v troch vekových skupinách: deti, mládež a dospelí. Hodnotení boli v kategórii čiernobielej fotografie a farebnej fotografie samostatne. Spoločne súťažili v dvoch kategóriách – multimediálna prezentácia a – v tomto roku po prvýkrát – cykly a seriály. Do súťaže AMFO 2019 postúpilo do celoštátneho kola 257 autorov s 538 dielami z ôsmich krajov Slovenska, čo dokazuje pretrvávajúci veľký záujem o fotografickú tvorbu a popularitu súťaže. Jednotlivé kraje boli zastúpené takto: najviac fotografií prišlo z Nitrianskeho (96) a Trnavského kraja (93), Prešovský kraj zaslal 83, z Košického postúpilo 62, z Trenčianskeho 58, z Bratislavského 57, zo Žilinského 55 a najmenej ich bolo z Banskobystrického kraja (32).

Porotu v zložení: Mgr. art. Petra Cepková, ArtD., z Bratislavy, predsedníčka, členovia: Mgr. Rudolf Lendel a doc. Jozef Sedlák z Bratislavy, Mgr. Jozef Peniak, PhD., z Nitry a Mgr. Miroslav Černý z Košíc potešila okrem rastúcej účasti a záujmu mladých autorov tematická rôznorodosť fotografií, ako aj invenčnosť v ich umeleckom a formálnom spracovaní. V skupine do 16 rokov to bolo 133 fotografií od 68 autorov a v skupine do 21 rokov 88 fotografií od 53 autorov. Vo vekovej skupine nad 21 rokov sa zúčastnilo 136 autorov s 317 fotografiami.

V spoločnej kategóriách (pre všetky vekové skupiny) bolo tento rok prihlásených aj 8 multimediálnych prezentácií a 40 cyklov a seriálov, čo predstavuje 134 fotografií.

Porota udelila spolu 58 ocenení, z toho 24 cien (1., 2. a 3. miesta), 33 čestných uznaní a 1 hlavnú cenu. Hodnotiť a rozhodovať medzi dielami vyrovnanej umeleckej i technickej úrovne nebolo pre odbornú porotu jednoduché, preto udelila čestné uznania viacerým autorom.

Celkovo bola úroveň súťažných fotografií AMFO 2019 po technickej i po umeleckej stránke veľmi vyrovnaná. U viacerých autorov bolo možné pozorovať koncepčnejšie tvorivé vyjadrovanie, ktoré sa prejavovalo nielen v jednotlivých fotografiách, ale aj ucelených cykloch či sériách fotografií na jednu danú tému, inokedy zobrazovali určitý príbeh, čo svedčí o vyspelosti jednotlivých autorov. Preto sa zavedenie novej samostatnej kategórie cykly a seriály ukázalo ako opodstatnený krok.

Výstava AMFO 2019 bude v Nitre do konca novembra, odtiaľ sa presunie do Bratislavy, kde bude vystavená v priestoroch Národného osvetového centra, v máji 2020 bude kolekcia z tejto výstavy prezentovaná na českej národnej súťaži vo Svitavách a v októbri bude časť ocenených fotografií vystavená na podujatí TVORBA 2020.

Srdečne vás pozývame do Synagógy – koncertnej a výstavnej siene mesta Nitry, kde sa  8. novembra 2019 o 17.00 uskutoční slávnostné vyhodnotenie celoštátnej postupovej súťaže amatérskej fotografickej tvorby, odovzdanie ocenení autorom v jednotlivých kategóriách a otvorenie výstavy AMFO 2019.

OCENENÍ 

VYSTAVUJÚCI

Tento článok bol zverejnený 22. 10. 2019 a naposledy aktualizovaný 21. 4. 2022.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.