Úvod » Aktuality » Vizuálna identita pre 68. ročník Hviezdoslavovho Kubína

Vizuálna identita pre 68. ročník Hviezdoslavovho Kubína

Hviezdoslavov Kubín sa už druhý rok nesie v jednotnej vizuálnej identite prepojenej s tvorbou významného slovenského autora. Vytvorila ju Laura Morovská, ktorej súťažný návrh bol vybraný spomedzi prác študentov Katedry vizuálnej komunikácie na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

Nová vizuálna identita Hviezdoslavovho Kubína sa opiera o tvorbu Jána Smreka, ktorý má v roku 2022 štyridsiate výročie úmrtia. Ján Smrek, vlastným menom Ján Čietek, sa narodil 16. decembra 1898 v Zemianskom Lieskovom ako štrnáste dieťa v rodine a zomrel 8. decembra 1982 v Bratislave. Nemal veľmi jednoduchý život, musel vyrastať v evanjelickom sirotinci, napriek tomu dokázal so svojím osobným potenciálom zaobísť veľmi dobre a vo svete sa nestratil. Stal sa z neho nielen dobrý redaktor, ale aj básnik, spisovateľ, publicista, vydavateľ a organizátor kultúrneho života. Svojou tvorbou sa radí medzi najvýznamnejšie osobnosti dvadsiateho storočia. Jeho básne sú opreté o jednoduchosť a melodickosť, vyjadruje v nich životný optimizmus a najmä lásku k človeku. Jeho báseň Oči je ústredným motívom novej vizuálnej identity. Hviezdoslavov Kubín tak vyjadruje túžbu po vitálnejších, lepších zajtrajškoch pre nás všetkých, zároveň chce otvárať svety, otvárať oči pre umenie a umeniu oči.

Už 22. – 25. 6. 2022 to vyvrcholí. Stretneme sa na 68. ročníku Hviezdoslavovho Kubína v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne!

Tento článok bol zverejnený 29. 4. 2022.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.