Úvod » Súťaže a prehliadky » Hviezdoslavov Kubín » Vizuálna identita pre 69. ročník Hviezdoslavovho Kubína

Vizuálna identita pre 69. ročník Hviezdoslavovho Kubína

Hviezdoslavov Kubín 2023 ideový plagát
Hviezdoslavov Kubín sa tretí rok nesie v jednotnej vizuálnej identite prepojenej s tvorbou slovenských autorov.

Hviezdoslavov Kubín sa tretí rok nesie v jednotnej vizuálnej identite prepojenej s tvorbou slovenských autorov. Vytvorila ju Laura Morovská, ktorej návrh bol pred tromi rokmi vybratý spomedzi prác študentov Katedry vizuálnej komunikácie na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Vizuálna identita 69. ročníka Hviezdoslavovho Kubína sa opiera o časť básne My – uprostred súčasnej autorky Veroniky Dianiškovej. Po dvoch rokoch pripomínania výročí narodenia a úmrtia slávnych slovenských básnikov dostane priestor súčasná slovenská poetka a spisovateľka. Veronika Dianišková sa narodila 21. februára 1986 v Bratislave. Vyštudovala odbor divadelná réžia a dramaturgia na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení. Momentálne pracuje na voľnej nohe. Napísala básnické zbierky Labyrint okolo rúk (2006), Zlaté pávy sa rozpadnú na sneh (2014) a Správy z nedomovov (2017), rozprávkovú knihu Pirátske rozprávky (2020). Básne jej vyšli aj v knihách 5 x 5 – antológia súčasnej slovenskej poézie, Dohviezdny večer (2021).

Báseň My – uprostred je z tretej poetickej zbierky autorky Správy z nedomovov (2017), ktorú vydalo vydavateľstvo Modrý Peter. Zbierku písala počas práce v nocľahárni a v zariadení pre chorých ľudí bez domova. Autorka sa zaoberá archetypom domova. V jednotlivých básňach venuje pozornosť ľuďom, ktorí nie sú spútaní s konkrétnym miestom, domom, domovom, ale, naopak, sú slobodní ako vtáci – alebo naozajstní umelci.

My – uprostred
Sú správy, ktoré neunesú vlastnú váhu a vkradnú sa (neúprosne)
do ďalších dní. Máme strach: z vojny a z nich. On v bytoch
roztláča steny, usídľuje sa do puklín a prázdnych izieb.
Niekto príde, niekto nepríde, varíme kávu a čaj, v presnom poradí.
Opieraš sa chrbtom o stenu. Prídu, neprídu? Občas nás vyplaší
šuchot peria, otázky stratia hrot, vzduch sa na okamih znovu rozbehne.
Prevedieš ich cez nebezpečné chvíle, keď sa láme deň a ešte nie je jasné,
kam sa podeje. Skutočnosť nás vynecháva a nepýta sa
na nič. Ani my.

Záverečná myšlienka básne vystihuje ducha aktuálnej doby. Človek si vytvára vlastné istoty so svojimi vlastnými presvedčeniami a realita je pohyblivá. Nepohybuje sa vždy podľa toho, ako chceme alebo si myslíme, že by sa mala pohybovať. Realita nemá vždy len peknú, ľúbivú tvár. Niekedy sa strácame v myšlienkovom svete, ktorý obsahuje množstvo informácií zvonku, hoaxov, poloprávd, faktov, úplných výmyslov, ale máme tam aj vlastné vnútorné hlasy, s ktorými sa musíme vedieť vyrovnať a vyselektovať ten správny. Nuž pozrite sa na spleť čiar a nájdite v obraze vlastný odkaz. Pretože slová a abstrakcia vytvárajú priestor na vašu interpretáciu reality. Môžete sa hnevať, môže vás vyrušovať, môže na vás pôsobiť esteticky, ale aj neesteticky. Tak ako každý vnímame realitu inak, aj túto vizuálnu identitu môžeme vnímať inak.

Tohtoročné celoštátne kolo 69.ročníka Hviezdoslavovho Kubína bude 21. – 24. 6. 2023 v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne.

Tento článok bol zverejnený 27. 2. 2023.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.