Úvod » Neprofesionálne umenie » Folklór a folklórizmus » Vidiečanova Habovka 2019

Vidiečanova Habovka 2019

V obci Habovka sa 16. – 17. novembra 2019 uskutočnilo celoštátne kolo súťaže hudobného folklóru Vidiečanova Habovka. Vyhlasovateľom súťaže je Národné osvetové centrum, hlavným organizátorom Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne a spoluorganizátorom je obec Habovka. Po troch rokoch sa tu stretli tí najlepší interpreti ľudovej hudby, ktorí sa v dlhom procese prebojovali cez regionálne a krajské kola až na toto vrcholné podujatie. Celková úroveň súťažiacich bola mimoriadne kvalitná a taktiež potvrdila jeden z dôležitých cieľov súťaže, ktorým je aktivizovať interpretov a priaznivcov hudobného folklóru k tomu, aby vyhľadávali, spracúvali a interpretovali hudobný materiál s dôrazom na dodržiavanie a rozvíjanie štýlových interpretačných znakov tradičnej ľudovej hudby z územia Slovenska. Vidiečanova Habovka je dôkazom toho, že záujem, hlbšie poznávanie materiálu a znovuobjavovanie kontinuity s tradičnou ľudovou kultúrou sú čoraz mocnejšie aj napriek dlhoročnému marazmu najmä v prostredí mestských folklórnych kolektívov. O kvalite súťažných výkonov celoštátneho kola svedčí aj to, že nikto zo súťažiacich nebol zaradený do bronzového pásma.


Výkony súťažiacich posudzovala odborná porota, ktorej predsedníčkou bola Mgr. Alžbeta Lukáčová, PhD. Ďalšími členmi poroty boli prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc., Ing. Karol Kočík, PhD., PaedDr. Anna Derevjaníková, PhD., a Mgr. Milan Rendoš.
Súťažiaci sa predstavili v 4 kategóriách: sólisti speváci a spevácke duá, spevácke skupiny, ľudové hudby, sólisti inštrumentalisti.
V kategórii sólisti speváci a spevácke duá získalo titul laureáta spevácke duo Darina Hikaníková a Ema Šmulíková z Papradna. Porota udelila aj špeciálnu cenu Zlatici Kubicovej z Hladovky za štýlovú interpretáciu.
V kategórii spevácke skupiny získala titul laureáta ženská spevácka skupina z Hladovky. Špeciálne ocenenie získali spevácke skupiny Vranky z Nitry za repertoárovú objavnosť, Podžiaran z Papradna za štýlovú interpretáciu, Bažalička z Plachtiniec-Príbeliec za medzigeneračný prenos tradície.
Titul laureáta v kategórii sólisti inštrumentalisti získal gajdoš Mário Pavel z Veľkého Zálužia. Špeciálnou cenou za tvorivý prístup k oživovaniu gajdošskej tradície bol ocenený Matej Beňo.
Laureátom kategórie ľudové hudby sa stala ľudová hudba folklórneho súboru Magura. Porota tiež ocenila špeciálnou cenou Goralskú muziku z Hladovky a Suchej Hory za štýlovú interpretáciu.
Ďakujeme všetkým účinkujúcim a prajeme im veľa entuziazmu v uchovávaní našej tradičnej ľudovej hudby.

Tento článok bol zverejnený 20. 11. 2019 a naposledy aktualizovaný 20. 1. 2023.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.