Úvod » Vzdelávanie » Profesijné vzdelávanie » Uskutočnili sme vzdelávacie podujatie pre kultúrno-osvetové a vzdelávacie inštitúcie

Uskutočnili sme vzdelávacie podujatie pre kultúrno-osvetové a vzdelávacie inštitúcie

V spolupráci s Galantským osvetovým strediskom sme 3. septembra 2020 realizovali vo forme sociálno-psychologického výcviku preventívne podujatie s názvom Participácia na primárnej prevencii látkových a nelátkových závislostí. Výcviku sa zúčastnilo 20 účastníkov. Lektorkami podujatia boli doc. PhDr. Ľuboslava Sejčová, CSc. a doc. PhDr. Ingrid Hupková, PhD.

Tento článok bol zverejnený 10. 9. 2020.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.