Úvod » Aktuality » Uskutočnili sme ďalší odborný seminár v oblasti sociálnej prevencie: Prevencia vybraných sociálnopatologických javov v Žiline

Uskutočnili sme ďalší odborný seminár v oblasti sociálnej prevencie: Prevencia vybraných sociálnopatologických javov v Žiline

Aké sú psychosociálne aspekty vzniku obezity, prečo sa obezita stáva ďalšou novodobou pandémiou, ktoré sociálne a vekové skupiny obyvateľstva sú rizikové? To je iba zopár otázok k téme obezita a chudoba, na ktoré odpovedala doc. MUDr. Adela Penesová, PhD., z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied, ktorá vystúpila ako lektorka na odbornom seminári Prevencia vybraných sociálnopatologických javov, ktorý sa konal 29. 4. 2022 v spolupráci NOC a Krajského kultúrneho strediska v Žiline.

Práve v súčasnom období sa ukázala nielen táto problematika, ale aj téma behaviorálnych závislostí ako nanajvýš aktuálna, a preto lektor Mgr. Michal Božík – z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie dieťaťa priblížil účastníkom spoločné znaky látkových a nelátkových závislostí s akcentom na závislosť od hier.

Problematika sociálnej patológie (jednotlivých nežiaducich sociálnych javov a sociálnopatologických javov) s tým veľmi úzko súvisí. V závere seminára PhDr. Gabriela Podolanová z Nadácie Žilinského samosprávneho kraja, Rodinného centra pomoci priblížila reálne formy pomoci a príklady dobrej praxe.
Seminár za účasti 36 účastníkov sme uskutočnili hybridnou formou – prezenčného a online vzdelávania.

Tento článok bol zverejnený 6. 5. 2022 a naposledy aktualizovaný 4. 9. 2023.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.